TAAL

nlendeiwrues

Nieuwsbronnen

Betrouwbare nieuwsbronnen lezen over gebeurtenissen in en rond Israël?
Klik op een logo:

ArutzSheva i24News

Jerusalem Post Israel Defense Forces

Israel Today

Breaking Israel News

 Kotel (Klaagmuur) LIVE:

Kotel Live WestWall HeritageFoundation

sjofar26

Rabbijn Jacobs blaast dinsdag op de sjofar bij de opening van het Jeruzalem Gebedsontbijt in de Haagse Ridderzaal. Rechts rabbijn Jitschak Vorst. beeld Sara van Oordt

„Strijd tegen antisemistisme niet alleen opdracht van Joden”

Het gevecht tegen antisemitisme is geen opdracht van het Joodse volk alleen, maar van de hele mensheid. „We moeten dit lelijke fenomeen samen uitbannen.”

Dat zei de Israëlische ambassadeur Aviv Shir-On dinsdag in de Ridderzaal bij de opening van het Jerusalem Gebedsontbijt. Christelijke leiders, vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en politici uit diverse landen zijn in Den Haag bij elkaar voor een tweedaagse bijeenkomst rond antisemitisme en Jeruzalem. Onder hen was onder anderen de voormalige Amerikaanse presidentskandiaat Michelle Bachmann.

Israël zal altijd het voortouw nemen in de strijd tegen antisemitisme, aldus Shir-On. Maar dat kan de Joodse staat niet alleen. „Als we allemaal zeggen: Niet hier, dan kunnen we overwinnen.”

Staatssecretaris Paul Blokhuis benadrukte dat de Nederlandse regering „geen enkele vorm van antisemitisme zal accepteren. Niet in Nederland, niet in Europa, nergens.”

Blokhuis wees op de symbolische plaats waar het Jeruzalem Gebedsontbijt werd geopend. „De Ridderzaal is het hart van de Nederlandse democratie. Maar het is ook de plaats waar Seyss-Inquart zijn ‘troonrede’ uitsprak aan het begin van een van de donkerste periodes in onze geschiedenis.”

SGP-partijleider Kees van der Staaij sprak zijn verontwaardiging uit over het feit dat in Nederland Joodse objecten moeten worden bewaakt. „Ik schaam me daarvoor. Het is niet normaal. Het is onacceptabel.

Geestelijke dimensie
CU-Kamerlid Gert-Jan Segers wees op de geestelijke dimensie van antisemitisme. „Er is geen rationele reden voor. Haat tegen de Joden, is haat tegen de God van de Joden. Ik ben vastbesloten daartegen te vechten.”

Opperrabbijn Binyomin Jacobs vroeg zich af waarom er steeds over opkomend antisemitisme wordt gesproken. „Dit is niet nieuw. Het heeft alleen door de geschiedenis heen steeds andere gedaanten aangenomen.”

Ds. Willem Glashouwer van Christenen voor Israël Internationaal legde sterk de nadruk op de verantwoordelijkheid van de kerken in de strijd tegen antisemitisme, zowel in het verleden als nu. „Er werd vaak gevraagd: Geloof je nog in God na Auschwitz. Een rabbijn zei: Ja, ik geloof nog wel in God, maar niet meer in de mensheid. Je kunt jezelf de vraag stellen: Waar was God in Auschwitz? Maar waar was de kerk? En waar is de kerk vandaag?”

Rabbijn Jitschak Vorst vertelde over zijn verblijf in de kampen van Westerbork en Bergen Belsen. „Ja, ik was daar”, zei hij zachtjes. „In Westerbork. Het kostte me jaren om me ertoe te zetten naar het kamp terug te gaan. Het eerste wat ik uitriep toen ik daar aankwam was: Nee, dat niet!”

Na het relaas van Vorst blies operrabbijn Binyomin Jacobs op de ramshoorn.

- - - - -

Bronvermelding       
Datum:         4 juni 2019
Auteur:         Reformatorisch Dagblad
Foto:            ara van Oord
Website:       https://www.rd.nl/

- - - - -

Ruth en Naomi: een verhaal voor onze tijd

Toen ik onlangs het boek van Ruth las, drong het tot me door dat de openingsscène een relevante metafoor is voor onze huidige situatie als gelovigen. Vooral als je rekening houdt met de Hebreeuwse namen van de hoofdpersonen.

"Dring me er niet toe aan om je te verlaten of om terug te keren. Waar je heen gaat, zal ik gaan, en waar je blijft zal ik blijven. Je volk zal mijn volk zijn en jouw God mijn God.  Waar je sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Moge de Heer met mij omgaan, of dat nu zo ernstig is, of zelfs de dood u en mij scheidt. "
(Ruth 1: 16-17)

Dat beeld van Ruth die zich vastklampt aan Naomi heeft veel te zeggen tegen de kerk in het Westen in een tijd waarin velen verleid en teruggetrokken worden door de 'geest van de tijd'. Hier zijn mijn gedachten.

Besluitvormingstijd
Zand verschuift en de wereld schreeuwt dat goed slecht is en slecht goed is ... als volgelingen van Jezus kunnen we dwaas denken dat we daarboven staan. Het is zo menselijk van ons om te denken dat we weten wat er werkelijk aan de hand is, en overtuigd te zijn door onze eigen meningen.
Maar de Bijbel waarschuwt keer op keer voor een grote misleiding, een sterke waan, een massa die wegvalt. Dit kan alleen gebeuren omdat mensen worden misleid en mensen worden misleid omdat ze worden misleid. Ze worden ertoe gebracht te geloven dat iets goed is als het dat niet is.
We denken dat we het verschil weten, maar tenzij we een gezonde waardering hebben voor onze beperkingen, zijn we ook in gevaar. Trots komt voor een val. We moeten nederig toegeven dat het mogelijk is dat onze menselijke geest en ons hart ten prooi vallen aan misleiding.

Wie kan er dan staan? Omdat we allemaal feilbare harten en geesten hebben? In de context van dit einde keer wetteloosheid en waanidee, geeft Paulus ons een stevige mast om ons aan vast te klampen - de factor waardoor we verloren gaan of gered worden: liefde voor de waarheid.

"Ze komen om omdat ze weigerden de waarheid lief te hebben en zo gered te worden." (2 Thessalonicenzen 2:10)

Dat betekent dat degenen die de waarheid niet liefhebben ten onder gaan, en omgekeerd, degenen die de waarheid liefhebben, zullen gered worden.

Hoe ziet liefde voor de waarheid eruit? Hier komt de foto van Ruth en Naomi binnen.

Naomi vertegenwoordigt op een bepaalde manier het volk en de God van Israël - de waarheid over God en zijn woord - in de naties. Als Naomi een vertegenwoordiger van het volk en de God van Israël is, kunnen Ruth en Orpah worden gezien als vertegenwoordigers van de naties die zijn uitgenodigd in dat Joodse gezin. Beiden hielden van Naomi, maar toen de ontberingen toesloegen en Naomi besloot dat het tijd was om terug te gaan naar Israël, reageren de twee vrouwen anders. Beiden hielden van haar, omhelsden haar, waardeerden haar en kusten haar, maar Ruth klampte zich aan haar vast en wilde haar niet laten gaan.

Interessant is dat de Hebreeuwse namen (zoals zo vaak gebeurt in de Bijbel) erg belangrijk zijn.

Orpah
De stamletters van Orpah (ערף) verwijzen naar de achterkant van de nek, of terug. Het is het woord dat God vaak gebruikt bij het beschrijven van de Israëlieten als hardnekkig en heeft connecties met terugkeren of afvalligheid. Orpah's naam heeft aan het eind een extra letter, ה (ah), die in het Hebreeuws vaak richting aangeeft als deze aan een woord is gehecht.
Het woord "smol" betekent "links" en "smolah" betekent "naar links", het huis is "beit", en als je zegt dat je naar huis gaat, ga je naar "habeitah".
Orpah, hoewel het gazelle betekent, kan er ook uitzien, ik "keer terug".

Ruth
Ruth, (רוּת) daarentegen, betekent vriendschap, van het woord voor gezelschap. In het verhaal en de gelijkenis die het vandaag voor ons is, vertegenwoordigt Ruth vertrouwen, loyaliteit - en vooral - relatie.

Naomi (נעֳמִי) betekent "mijn vreugde".

Hoe voel je je over de Bijbel?
Omdat er tegenwoordig veel christenen zijn die beweren Jezus lief te hebben, maar wanneer het woord van God een andere weg inslaat dan de wijsheid van de wereld, eindigen ze gescheiden.

Anderen klampen zich vast aan Gods woord voor dierbaar leven.

Ironisch genoeg is de Joodse terugkeer naar Israël, waarvan in de Bijbel zo vaak wordt geprofeteerd, een van de zaken die tegenwoordig vele christenen verdeelt. Hoe zit het met de Palestijnen? Dat kan niet goed zijn?

Zeker, Israël is niet het werk van God, maar de daden van mensen? En zovele herinterpreteren die profetieën om iets anders te betekenen, anders dan de beloofde letterlijke hervatting van Gods volk aan het Land. Daarbij missen ze veel geweldige beloften en informatie in de Bijbel waar we op moeten letten terwijl we kijken en wachten op de terugkeer van Yeshua. (Trouwens, God is de Palestijnen zeker niet vergeten, Ezechiël 47: 22-23, zelfs als hij zijn beloften aan Israël blijft nakomen. Als je hem kent, zul je weten dat hij kan vertrouwen om alle dingen goed te doen en dat hij helemaal recht is.)

Op dezelfde manier neemt de bijbelse kwestie van gender en seksualiteit, de gruwelijke realiteit van de hel en Jezus de enige weg naar redding ... deze lijken allemaal zo ... hard. Vooral als een van deze problemen van invloed is op u persoonlijk of iemand van wie u houdt. De wereld eist dat de Bijbel moet worden bijgewerkt en gezuiverd voor onze tijd, en helaas zijn er christenen die het met elkaar eens zijn.

Net als Orpah zijn ze te dol op het leven en de cultuur waarvan ze weten dat ze de weg van de wildernis moeten bewandelen met God en zijn volk. Ze zullen de God van Israël niet volgen langs een pad dat algemeen aanvaarde overtuigingen tart, omdat ze God niet goed genoeg kennen om te vertrouwen dat hij weet wat hij doet en dat hij gelijk heeft in wat hij zegt.

Dingen worden vaak behoorlijk verontrustend en verbijsterend met God. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om op hun eigen inzicht te leunen. Ze passen de Bijbel aan om te zeggen wat zij wensten te zeggen, in plaats van Gods woord als hun vreugde te zien.

Hou je vast!
Maar Ruth werd door een diepe relatie aan haar geliefde Joodse familie gelast. Ze besloot dat ze bereid was alles te riskeren om bij Naomi te zijn en het leven dat ze bij haar had gevonden. De risico's waren groot en er waren veel onbekenden, maar net als Yeshua's vriendin Maria had Ruth het belangrijkste gekozen.

De misleidingen zijn sterk en verwarrend, maar we kunnen tot God komen en hem om wijsheid en inzicht vragen wanneer we het nodig hebben. Soms is het een hele reis om Zijn hart over een kwestie te begrijpen, maar Hij belooft wel dat diegenen die ijverig zoeken zullen vinden. Ondertussen, blijf er op vertrouwen Hij wel weet waar Hij naartoe gaat!

Hier zijn enkele andere illustraties die de Bijbel ons geeft van het vasthouden aan God voor het dierbare leven: Mozes durfde geen stap zonder God te nemen (Exodus 33:15) en Jacob weigerde de Engel des Heren te laten gaan tot hij gezegend was (Gen. 32:26). In het Hooglied klampt de bruid (die ons vertegenwoordigt, Gods geliefde) zich vast aan haar bruidegom. Net als Ruth weigert van Naomi te wijken:

"Ik vond degene van wie mijn hart houdt. Ik hield hem vast en wilde hem niet laten gaan." (Hooglied 3: 4)

Wees geen Orpa - wees een Ruth!

Houd je vast, vrienden, en laat niet los. De weg wordt rotsachtig, maar er is een geweldige toekomst om naar uit te kijken.


- - - - -

Bronvermelding       
Datum:         25 juni 2019
Auteur:         One for Israel
Foto:            One for Israel
Website:       https://www.oneforisrael.org

- - - - -

20190414 213011

Gelovigen verliezen nog een reus in het geloof: Israël bemiddelaar Eliyahu Ben-Haim

Het lichaam van de Messias in Israël kreeg opnieuw een verwoestende slag nadat Eliyahu Ben-Haim zaterdagnacht stierf.

Als voorzitter van de voorbidders voor Israël is Ben-Haim de tweede Messiaanse leider die in de laatste week stierf. Eddie Santoro, een voorganger en mentor, stierf op 15 juni na een lang gevecht tegen kanker.

Ben-Haim was op reis in Europa toen hij een vleesetende bacterie kreeg die zijn been aanviel. Hij werd met spoed naar een Schots ziekenhuis gebracht waar artsen zijn been amputeerden in de hoop dat het genoeg was om hem te redden. Hij  uiteindelijk zaterdag jl. stierf.

De oorspronkelijk uit de Verenigde Staten afkomstige Ben-Haim aliya werd lange tijd beschouwd als een leidende leraar in Israël met betrekking tot zowel de Schrift als actuele gebeurtenissen. Zijn internationale bediening richtte zich op het onderwijzen van gelovigen om te bidden voor de natie.

Ben-Haim's passie mensen te informeren en inspireren was duidelijk zichtbaar in zijn nieuwsbrieven en zijn leringen. Zijn nieuwsbrief, de Sound of the Shofar, herschikte de nieuwsgebeurtenissen in Israël en hoe deze zich verhouden tot de Schrift. Altijd inbegrepen waren gebedspunten om lezers te helpen bidden voor de situatie, vergezeld van verschillende Schriftplaatsen die elk gebedspunt ondersteunden.

Een terugkerend thema in de afgelopen jaren dat Eliyahu opmerkte, waren de nucleaire ambities van Iran, die hij 'een existentiële bedreiging voor Israël' noemde.

"We leven in kritieke tijden en God roept ons op om een radicaal volk te zijn dat de profetische imperatief begrijpt en ook de praktische uitwerking van Zijn Woord", schreef hij.

Ben-Haim verdedigde Israël onverzettelijk. Hij nam ook rondleidingen door voorbidders en gebedsteams mee naar strategische plekken in het land om te bidden en de weg te bereiden voor de terugkeer van de Heer.

"Terwijl Israël verre van een perfecte natie is (er is geen perfecte natie), is de wrede haat tegen Israël niet de kern, antisemitische maar tegen God," schreef hij.

Ben-Haim was voorzitter en een bestuurslid van de IFI, een Israëlisch ministerie dat "tracht een gebedsleger op te richten in en voor Israël" door te onderwijzen over gebed voor individuen en congregaties.

Voorbidders voor Israël kondigden Ben-Haims 'afstuderen' aan naar de hemel op zondag.

"Gisteren eindigde onze broer en vriend Eliyahu Ben Haim zijn race en werd hij door God zijn Vader naar zijn hemelse thuis gebracht. Hoewel we opgelucht zijn dat Eliyahu's pijn en lijden zijn geëindigd, betreuren we met zijn familie en vrienden die achterblijven. "

Chuck Cohen, die IFI met Ben-Haim oprichtte, zei dat het een voorrecht was om met Eliyahu te werken.

"Hij zal door velen gemist worden, toch zullen zijn leiderschap en zijn vasthoudendheid om te staan met Gods wil voor deze natie doorgaan als we staan in de kloof voor Gods koninkrijk om te komen en Zijn wil om hier gedaan te worden in Israël - en wereldwijd - voor de heiliging van zijn heilige naam, " zei Cohen.

De organisatie vroeg om gebed voor Eliyahu's familie, inclusief zijn vrouw Hannah, zijn kinderen en kleinkinderen, "om de bovennatuurlijke troost van God te voelen als ze door het rouwproces gaan (2 Korintiërs 1: 3-4)."

Eliyahu drong er bij gelovigen op aan te moedigen dat God in duistere tijden nog steeds de controle had en dat alles wat gebeurde deel was van Zijn plan en Zijn terugkeer.

"Hoe kunnen we standhouden, en blijven bidden (Efeziërs 6: 10-18) in deze wereldwijde afdaling in de duisternis?" Eliyahu stelde de vraag in een van zijn nieuwsbrieven. "We moeten niet vergeten dat deze duisternis God niet alleen heeft verrast, maar dat Hij ons er van tevoren over heeft verteld. Het is niet het einde, maar een teken van de aanstaande wederkomst van de Heer. '

- - - -

Bronvermelding    
Datum:         24 juni 2019
Website:       https://kehilanews.allisrael.com

- - - - -

Afbeelding: Wij zijn niet te koop, zeggen de Palestijnen, en verwerpen alle inspanningen om hun leven te verbeteren. (Foto: Wisam Hashlamoun/Flash90)

 

De VS publiceerde zaterdag het 'Peace to Prosperity' plan, dat voorstelt om de komende 10 jaar $ 50 miljard te investeren in de Palestijnse gebieden en de Gazastrook, om het leven van de Palestijnen in een 'bloeiende, moderne, democratische samenleving' te veranderen.

Het gedetailleerde en uitgebreide plan is ontwikkeld door Jaren Kushner in samenwerking met een aantal Arabische landen in het Midden-Oosten. Het economisch plan is gebaseerd op het idee, dat het verbeteren van het dagelijks leven van de Palestijnen hen meer bereid zal maken om tot vrede te komen met Israël.

Enkele van de belangrijkste doelstellingen van het plan zijn het terugdringen van de Palestijnse werkloosheid tot beneden de tien procent, het creëren van meer dan een miljoen Palestijnse banen, het verdubbelen van het Palestijnse bruto binnenlands product en het terugdringen van het Palestijnse armoedecijfer met 50 procent.

Het plan omvat een controversieel voorstel om een modern transportnetwerk aan te leggen dat de Palestijnse gebieden in Judea en Samaria met de Gazastrook verbindt, inclusief gemoderniseerd scanning en infrastructuur bij kruispunten, wegen en spoorwegen. Er zijn voorstellen voor investeringen die ervoor moeten zorgen dat de Palestijnen reguliere en betaalbare elektriciteit en water hebben in Gaza en de Palestijnse gebieden, en om snelle datadiensten mogelijk te maken. Een nieuwe universiteit maakt deel uit van het plan, evenals ziekenhuizen en medische diensten.

Volgens het bericht zijn deze programma's en nog veel meer ontworpen om marktprincipes en regionale actoren te gebruiken 'voor alle belangrijke segmenten van de Palestijnse economie en de basis te leggen voor welvaart, ondersteund door een robuuste particuliere sector, een mondig volk en een effectieve regering. Peace to Prosperity is een realistisch en haalbaar plan dat door de Palestijnen kan worden uitgevoerd, met de steun van de internationale gemeenschap, om een betere toekomst voor de Palestijnen en hun kinderen op te bouwen. Deze visie kan een toekomst van waardigheid en kansen voor het Palestijnse volk garanderen.'

In het plan wordt met geen woord gerept over de hete hangijzers, die alle eerdere vredesvoorstellen hebben geblokkeerd, zoals de grenzen van een toekomstige Palestijnse Staat, de status van Palestijnse vluchtelingen of een verenigd Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Het Witte Huis zegt dat een voorstel voor een resolutie over deze en andere politieke en geografische kwesties in november, na de Israëlische verkiezingen van september, zal worden gepubliceerd.

Maar de Palestijnen, die benadrukken dat zij 'niet te koop zijn,' hebben alle inspanningen om hun leven te verbeteren, al verworpen. Nu er een moedig regionaal economisch plan is vrijgegeven, waarin enorme investeringen worden voorgesteld om het dagelijks leven van de Palestijnen te verbeteren, zouden de Palestijnen die gefrustreerd zijn over hun corrupte leiderschap, druk kunnen uitoefenen op Palestijnse functionarissen om het plan dat ze hebben verworpen voordat ze het zelfs maar gezien hebben, te heroverwegen. De belofte om $ 50 miljard te investeren zal niet gemakkelijk te negeren zijn.

Het zal ook interessant zijn om te zien hoe premier Netanyahu en de andere ministers, die in september gekozen willen worden, reageren op de voorstellen van de VS, en hoe het Israëlische publiek in september zal stemmen ten aanzien van de Palestijnen, Gaza en mogelijke vredesonderhandelingen.

Download het 40 pagina's tellende Amerikaanse 'Peace to Prosperity' plan.

- - - -

Bronvermelding    
Datum:         21 juni 2019

Auteur:         Redactie Israel Today
Foto:            Wisam Hashlamoun/Flash90
Website:       http://www.israeltoday.nl
- - - - -

Ga naar boven