TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 3 november 2017


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"Israël wel of geen apartheidsstaat. Daar wilde een Israëlisch-Arabische jonge dame wel even wat over zeggen voor de televisie. Met felle bewoordingen sprak zij de Arabische bevolking toe en zei: `Israël is geen apartheidsstaat, jullie moeten zich schamen. Jullie leven in een democratische staat die alle burgers respecteert. Jullie kunnen vrij werken, studeren. Vergelijk dat eens met andere Arabische landen.’ Aldus deze heldhaftige jonge Arabische."

ZesdeDagBericht 3 november 2017

NB: de volgende ZDB verschijnt DV vrijdag 24 nov. 2017.

Vrijdag 27 oktober 2017


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"Opnieuw een foto van een aantal mensen uit de lezerskring die een bezoek brengen aan wat in de Bijbelse profetieën staat beschreven. Volgens hen gaat het hier om Samaria in de buurt van Shilo waar wijngaarden en olijven zijn aangeplant. Aan de woeste gronden daar voorbij kunnen we zien hoeveel werk de pioniers hebben moeten verzetten. Eerst egaliseren en stenen verwijderen, want er moet machinale grondbewerking toegepast kunnen worden. De aanleg van leidingen voor druppelbevloeiing. En dan de aanplant van olijven en wijngaarden op kaarsrechte regels met behulp van GPS. In Ezechiël 28 wordt niet gesproken over modern GPS die door satellieten worden aangestuurd, maar wel:

`Dat als God het huis Israëls bijeen verzamelt in het land dat Ik mijn knecht Jakob heb gegeven, zullen zij daar veilig wonen en wijngaarden planten. Terwijl God zal optreden tegen hen die de zonen van Jakob hebben veracht.'

ZesdeDagBericht 27 oktober 2017

Vrijdag 20 oktober 2017


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"De groeten uit Israël. Wederom stuurde verleden week dinsdag een trouwe lezer een filmpje op vanuit Yerushalayim, alwaar het Loofhuttenfeest (Soekot) toen werd gevierd. Op dat filmpje was te zien dat een Chassidisch Joodse man op skeelers zich voortbeweegt in een kleine sjoeka (loofhut) op wieltjes."

ZesdeDagBericht 20 oktober 2017

Ga naar boven