TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 9 februari 2018


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"Verkiezingen gemeenteraad, op 21 maart a.s. in Nederland. En dan gaat deze partij met de naam JEZUS LEEFT meedoen in 13 gemeenten met de verkiezingen. Jezus Leeft, wie durft daar wat tegen in te brengen? De actievoerders rijden met twee campagnebussen met luidsprekers door de plaatsen waar zij naar verwachting in de raad zullen komen."

ZesdeDagBericht 9 februari 2018

Vrijdag 2 februari 2018


Van onze columnist Tuil Spiegel:

Deze keer o.a. over "bezette of bevrijde gebieden", Safed/Ts'fat, de Holocaustherdenking en aanklachten tegen politieke en geestelijke leiders.

Download hier het

ZesdeDagBericht 2 februari 2018

Vrijdag 19 januari 2018


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"Egypte en Israël. Twee landen die altijd al veel met elkaar van doen hadden. Abraham en Sara vestigden zich bij Kades en Sur. Isaäk huwde Rebekka en ging bij de put Lachai-Roi wonen. Dat lag nog dichter bij de Middellandse Zee in Egypte. Jozef werd verkocht en kwam bij Potifar terecht in Egypte."

ZesdeDagBericht 26 januari 2018

Vrijdag 19 januari 2018


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"De meeste terroristen die in Israël gevangen zitten worden beter betaald dan iemand die netjes zijn plicht vervult in het arbeidsproces. Zo betaalt de PA jaarlijks een bedrag van 250 miljoen euro aan terroristen en hun families. Naar de hoedanigheid van de terrorist is de hoogte van de toelage keurig ingedeeld. De slachtoffers van de aardbeving in de Nederlandse provincie Groningen kunnen jaloers zijn op deze meer dan gulle afhandeling."

ZesdeDagBericht 19 januari 2018

Ga naar boven