TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 22 maart 2019


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"Inderdaad, Israël heeft een sterk leger. Zij zijn niet alleen goed bewapend, maar tot hun wapenuitrusting behoren ook de gebedsriemen en de Sidoer.
Alle omliggende landen tot Turkije toe, zouden in Israël graag alle Joden verdrijven of uitmoorden. Die landen zijn wel beducht en komen niet verder dan duizenden raketten onderbrengen in Gaza, Libanon en Syrië. Raketten met een groter bereik, welke vanuit Gaza Tel Aviv en Yerushalayim kunnen bereiken, zoals verleden week weer is bewezen. En de God van Israël heeft Zijn belofte weer waargemaakt."

ZesdeDagBericht 22 maart 2019

Ga naar boven