TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 2 maart 2018


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"De twaalf stellingen. Het getal twaalf komt in de Bijbel veelvuldig voor. Twaalf stammen van Israël, twaalf apostelen. Het nieuwe Yerushalayim heeft twaalf poorten. In twaalf artikelen belijdt de kerk het geloof. Zo zijn er nu ook Twaalf Stellingen aangeboden aan het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat gebeurde tijdens de studiedag voor predikanten bij Chr. voor Israël."

ZesdeDagBericht 2 maart 2018

Ga naar boven