TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 19 januari 2018


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"Egypte en Israël. Twee landen die altijd al veel met elkaar van doen hadden. Abraham en Sara vestigden zich bij Kades en Sur. Isaäk huwde Rebekka en ging bij de put Lachai-Roi wonen. Dat lag nog dichter bij de Middellandse Zee in Egypte. Jozef werd verkocht en kwam bij Potifar terecht in Egypte."

ZesdeDagBericht 26 januari 2018

Ga naar boven