TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 19 januari 2018


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"De meeste terroristen die in Israël gevangen zitten worden beter betaald dan iemand die netjes zijn plicht vervult in het arbeidsproces. Zo betaalt de PA jaarlijks een bedrag van 250 miljoen euro aan terroristen en hun families. Naar de hoedanigheid van de terrorist is de hoogte van de toelage keurig ingedeeld. De slachtoffers van de aardbeving in de Nederlandse provincie Groningen kunnen jaloers zijn op deze meer dan gulle afhandeling."

ZesdeDagBericht 19 januari 2018

Ga naar boven