TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 27 oktober 2017


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"Opnieuw een foto van een aantal mensen uit de lezerskring die een bezoek brengen aan wat in de Bijbelse profetieën staat beschreven. Volgens hen gaat het hier om Samaria in de buurt van Shilo waar wijngaarden en olijven zijn aangeplant. Aan de woeste gronden daar voorbij kunnen we zien hoeveel werk de pioniers hebben moeten verzetten. Eerst egaliseren en stenen verwijderen, want er moet machinale grondbewerking toegepast kunnen worden. De aanleg van leidingen voor druppelbevloeiing. En dan de aanplant van olijven en wijngaarden op kaarsrechte regels met behulp van GPS. In Ezechiël 28 wordt niet gesproken over modern GPS die door satellieten worden aangestuurd, maar wel:

`Dat als God het huis Israëls bijeen verzamelt in het land dat Ik mijn knecht Jakob heb gegeven, zullen zij daar veilig wonen en wijngaarden planten. Terwijl God zal optreden tegen hen die de zonen van Jakob hebben veracht.'

ZesdeDagBericht 27 oktober 2017

Ga naar boven