TAAL

nlendeiwrues
120707

Boek van de week: Vrij van de Wet?

Is in het NT Gods Wet nog van toepassing of is deze opgeheven door het sterven van Christus? NT teksten, die de wet lijken op te heffen, worden in dit boek uitgediept. De conclusies zijn verrassend!

Het Oude Testament is voor veel christenen moeilijk. Veel zaken hierin staan ver van ons af omdat de tijd en cultuur zo wezenlijk verschillen van de onze. Dat geldt met name voor het wetgevende gedeelte. Wat moeten we er toch mee? Gelukkig verlost Paulus ons van de gedachte dat we rekening moeten houden met deze wet door te stellen dat wij, sinds Christus, niet meer onder de wet zijn. "We zijn vrij van de Wet' is een algemeen dogma binnen vrijwel alle kerkelijke stromingen. De auteur betwijfelt of dit terecht is.

De Bijbel wordt door mensen geïnterpreteerd. Die interpretatie is met name afhankelijk van de eigen cultuur en daarbij ligt misinterpretatie op de loer. De auteur behandelt de belangrijkste Bijbelgedeelten die tot bovengenoemd dogma hebben geleid en plaatst ze in hun context en daarmee ook in hun oorspronkelijke betekenis. Bijvoorbeeld:
>   Wat betekent Jezus' uitspraak "Het is volbracht.'? Is dat de Wet?
>   Is de Wet werkelijk aan het kruis genageld … of iets anders?
>   Wat wordt bedoeld met "de wet van de zonde en dood'? Gaat dat werkelijk over de Tora, Gods Wet?
>   Wat betekent de uitslag van de vergadering in Jeruzalem voor ons?

Dit boek is vernieuwend, het zou zomaar uw manier van geloven kunnen veranderen.

Geinteresseerd in het boek?
U kunt het boek hier bestellen in onze webwinkel!
In gesprek met Esther Noordermeer!
Jack van der Tang hield naar aanleiding van het boek een boeiend interview met haar in ons programma Na Mishma. Beluister hier het interview!Ga naar boven