TAAL

nlendeiwrues

050702


DNA onderzoek onthult: Filistijnen kwamen uit Europa en verdwenen in lokale bevolking

De oude Filistijnen, wier oorsprong al tientallen jaren wetenschappers begeestert, kwamen meer dan drieduizend jaar geleden naar het Midden-Oosten vanuit Zuid-Europa, hebben nieuwe DNA-testen aangetoond. Moeilijk verworven genetische aanwijzingen van de beenderen van de Filistijnen, een volk dat bekend is uit het Oude Testament voor hun strijd met de Israëlieten, hebben een deel van het mysterie uit hun wazige oorsprong gehaald.

Een internationaal team geleid door wetenschappers van het Max Planck Instituut voor de Wetenschap van de Mensgeschiedenis en de Leon Levy Expeditie hebben genoom-brede gegevens geanalyseerd van mensen die leefden tijdens de Bronstijd en IJzertijd (ca. 3600 tot 2800 jaar geleden) in de oude havenstad Ashkelon, een van de kernsteden van de Filistijnen in de IJzertijd.

Het team ontdekte dat er in Ashkelon een uit Europa afkomstige afkomst ontstond rond de tijd van de geschatte aankomst van de Filistijnen, wat suggereert dat voorouders van de Filistijnen over de Middellandse Zee migreerden en Ashkelon bereikten in de vroege IJzertijd.

Deze Europese genetische component werd vervolgens verdund door de lokale Levantine-genenpool gedurende de volgende eeuwen, wat duidt op een intensieve vermenging tussen lokale en buitenlandse populaties. Deze genetische resultaten, gepubliceerd in Science Advances, zijn een cruciale stap in het begrijpen van de lang omstreden oorsprong van de Filistijnen.

De Filistijnen staan bekend om hun verschijning in de Hebreeuwse Bijbel als de aartsvijanden van de Israëlieten. De oude teksten vertellen echter weinig over de oorsprong van de Filistijnen, behalve een latere herinnering dat de Filistijnen uit Caphtor kwamen (een naam uit de Bronstijd voor Kreta; Amos 9:7).

Meer dan een eeuw geleden stelden Egyptologen dat een groep die de Peleset wordt genoemd in teksten van de late 12de eeuw v.Chr., dezelfde was als de Bijbelse Filistijnen. De Egyptenaren stelden dat de Peleset reisden van 'de eilanden' en aanviel wat vandaag de kusten worden genoemd van Cyprus, Turkije en Syrië, en uiteindelijk probeerden Egypte binnen te vallen.

Deze hiëroglifische inscripties waren de eerste aanwijzing dat de zoektocht naar de oorsprong van de Filistijnen zou moeten worden geconcentreerd op het einde van het 2de millennium v.Chr. Van 1985 tot 2016 trok de Leon Levy-expeditie naar Ashkelon, een project van het Harvard Semitic Museum, op zoek naar de oorsprong van de Filistijnen in Askelon, een van de vijf Filistijnse steden volgens de Hebreeuwse Bijbel.

Onder leiding van de oprichter, wijlen Lawrence E. Stager, en vervolgens door Daniel M. Master, een auteur van de studie en directeur van de Leon Levy-expeditie naar Ashkelon, vond het team substantiële veranderingen in de manier van leven in de 12de eeuw v.Chr. die ze verbonden met de komst van de Filistijnen. Veel wetenschappers voerden echter aan dat deze culturele veranderingen slechts het resultaat waren van handel of een lokale imitatie van buitenlandse stijlen, en niet het resultaat van een substantiële beweging van mensen.

Deze nieuwe studie vertegenwoordigt het hoogtepunt van meer dan 30 jaar archeologisch werk en van genetisch onderzoek met behulp van ultramoderne technologieën, en concludeerde dat de komst van de Filistijnen in de zuidelijke Levant een beweging van mensen uit het westen met zich meebracht tijdens de Bronstijd naar de overgang naar de IJzertijd.

De onderzoekers hebben met succes genomische gegevens teruggevonden van de overblijfselen van 10 personen die in de Bronstijd en de IJzertijd in Ashkelon woonden. Met deze gegevens kon het team het DNA van de Brons- en IJzertijd bevolking van Ashkelon vergelijken om te bepalen hoe ze met elkaar in verband stonden. De onderzoekers ontdekten dat individuen uit alle tijdvakken het grootste deel van hun afkomst afstamden van de lokale Levantine-genenpool, maar dat personen die in de vroege IJzertijd in Ashkelon leefden een uit Europa afkomstige vooroudercomponent hadden die niet aanwezig was in hun voorgangers uit de Bronstijd.

"Dit genetische onderscheid is te wijten aan Europees-gerelateerde genenstroom geïntroduceerd in Ashkelon tijdens ofwel het einde van de Bronstijd of het begin van de IJzertijd. Deze timing is in overeenstemming met schattingen van de aankomst van de Filistijnen aan de kust van de Levant, gebaseerd op archeologische en tekstuele verslagen," legt Michal Feldman van het Max Planck Instituut voor de Wetenschap van de Mensgeschiedenis, de hoofdauteur van de studie, uit. "Hoewel onze modellering suggereert dat een Zuid-Europese genenpool een plausibele bron is, zouden toekomstige steekproeven de populaties die de Europese component aan Ashkelon introduceren nauwkeuriger kunnen identificeren."

Bij het analyseren van individuen in de latere IJzertijd uit Ashkelon, ontdekten de onderzoekers dat de aan Europa gerelateerde component niet langer kon worden getraceerd. "Binnen niet meer dan twee eeuwen is deze genetische voetafdruk geïntroduceerd tijdens de vroege IJzertijd niet meer detecteerbaar en lijkt te worden verwaterd door een lokale Levantine-gerelateerde genenpool," stelt Choongwon Jeong van het Max Planck Instituut voor de Wetenschap van de Mensgeschiedenis, een van de overeenkomstige auteurs van het onderzoek.

"Terwijl volgens oude teksten de mensen van Ashkelon in het eerste millennium v.Chr. 'Filistijnen' bleven voor hun buren, was het onderscheidend vermogen van hun genetische samenstelling niet langer duidelijk, misschien als gevolg van gemengde huwelijken met Levantijnse groepen om hen heen," merkt Master op.

"Deze gegevens beginnen een tijdelijke kloof te vullen in de genetische kaart van de zuidelijke Levant", legt Johannes Krause van het Max Planck Instituut voor de Wetenschap van de Mensgeschiedenis, senior auteur van de studie, uit. "Tegelijkertijd zien we dat door de ingezoomde vergelijkende analyse van het genetische transect van Ashkelon, de unieke culturele kenmerken in de vroege IJzertijd worden weerspiegeld in een duidelijke genetische samenstelling van de vroege IJzertijd-mensen."

 Plaatje hierboven: Gebied met de vijf Filistijnse steden: "Dit nu zijn de gouden spenen, die de Filistijnen aan den HEERE ten schuldoffer vergolden hebben: Voor Asdod een voor Gaza een, voor Ashkelon een, voor Gath een, voor Ekron een" [bron: OT 1 Samuel 6:17]

En wat met 'Palestina'?
De Filistijnen zijn na verloop van tijd opgehouden te bestaan en of gingen compleet op in de locale bevolking, maar hun historische voetafdruk werd nieuw leven ingeblazen door de Romeinse bezetters die in de tweede eeuw het Land van Israël 'Paelestina' noemden om de daar wonende Joden te vernederen en te straffen en Joodse identificatie met het land te minimaliseren. Evenzo hebben ze de naam Jeruzalem Aelia Capitolina gegeven.


De eerste verschijning van de term 'Palestina' gebeurde reeds in de 5de eeuw voor Christus, toen de Griekse historicus Herodotus schreef over een "district van Syrië, genaamd Palaistinê" dat zich bevond tussen Fenicië en Egypte in zijn boek 'De Historieën'.

 Dus ja, wat met de Palestijnen? De tegenwoordige fantasieën dat Palestijnen de nazaten zouden zijn van Kanaänieten en Filistijnen, volkeren die eeuwen voor het begin van de jaartelling zijn verdwenen, raken kant nog wal. Vóór het midden van de jaren zestig identificeerden de Arabieren van Palestina zich niet eens als een afzonderlijk volk, omdat ze zichzelf beschouwden als deel van de grotere Arabische natie.

Na het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk voerde het Palestijnse Arabische leiderschap aan dat de delen van het rijk die het Palestijnse mandaat zouden worden, feitelijk ‘Zuid-Syrië’ waren, zonder enige unieke politieke identiteit. De Palestijnse Arabieren zelf hadden geen unieke taal of religie en hun oorsprong was meervoudig. Hoewel sommigen waarschijnlijk afstamden van inheemse Joden of van de oorspronkelijke Arabische veroveraars van Palestina uit de 7de eeuw, kwamen veel Arabische clans pas veel later toe.

Tot 1948, toen de staat Israël werd opgericht, verwierpen de Arabieren in de regio de term 'Palestijns', die indertijd zowel Joden als Arabieren noemde, en verkozen om het Heilige Land liever 'Zuid-Syrië' te noemen, een binnenwaterprovincie van de Ottomaanse Rijk. Misschien heeft Auni Bey Abdul-Hadi, de leider van de Palestijnse Arabieren in 1937, de waarheid reeds vroeg begrepen toen hij zei:

Er is geen dergelijk land [als Palestina]! ‘Palestina’ is een term die de Zionisten hebben uitgevonden! Er is geen Palestina in de Bijbel. Ons land was eeuwenlang een deel van Syrië.

Hoewel de naam Palestina niet één keer in de Koran voorkomt, verschijnt het Hebreeuwse equivalent maar liefst 250 keer in de Joodse bijbel. In de afgelopen decennia hebben de Arabieren in Israël de Palestijnse nationaliteit aangenomen en nep-historici, die deze fabel ondersteunen, trachten tot op vandaag tevergeefs een geschiedenis voor hen te genereren. 'Palestijnse' archeologische vondsten zijn nog niet gevonden, terwijl de hechte banden van de Joden met het land Israël op haast wekelijks basis wetenschappelijk worden herbevestigd.

________________________________________

Bronnen:
>   naar een artikel door de Max Planck Society "Ancient DNA sheds light on the origins of the Biblical Philistines" van 3 juli 2019 op de site van Phys.org

>   naar een artikel van Aryeh Savir "DNA Shows Ancient Philistines Migrated Across Mediterranean, Not Indigenous to Israel" van 4 juli 2019 op de site van The Jewish Press

>   naar een artikel van Bruce Bower "Ancient DNA reveals the origins of the Philistines - These mysterious people may have fled collapsing societies in southern Europe for Israel" van 3 juli 2019 op de site van Science News

>   naar een artikel van Rinat Harash en Ari Rabinovitch "Biblical bad guys the ancient Philistines came from Europe, DNA shows" van 3 juli 2019 op de site van Reuters

>   brabosh


Ga naar boven