TAAL

nlendeiwrues

 

050701

Luister vanavond naar Parasjat Korach

Deze sjabbat overdenken we de parasjat Korach. Deze parasjah begint bij Bemidbar of Numeri 16:1 tot en met 18:32. De Leviet Korach komt in opstand tegen Mosjé, tezamen met enkele leden van de stam Re’oeveen en tweehonderdenvijftig voorname mannen. Mosjé laat het op een G’dsgericht komen tussen hem, Aharon en de opstandelingen. Deze worden door Goddelijk ingrijpen gedood. Maar daarna komt het hele volk in opstand. Een grote plaag komt over het volk maar door het verzoenend werk van de hogepriester Aharon wordt een grote vernietiging voorkomen. Het priesterschap en de positie van de Levieten wordt bevestigd met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn.

Deze parasjah gaat over opstand. Opstand en rebellie tegen het door G’d ingestelde gezag. Maar dat heeft zeer ernstige en zeer pijnlijke consequenties.

In deel een van de overdenking gaat het over de aard van de opstand, in deel twee over het gevolg van de opstand en in deel drie over de les die we uit de opstand mogen trekken.

Presentator Kees Duijzer

-------

Klik hier voor de uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).Ga naar boven