TAAL

nlendeiwrues

Presentators

Sybe de Vos (54) is gereformeerd opgegroeid en kwam eind zeventiger jarig tot persoonlijk geloof tijdens de Jezusbeweging. Hij speelde begin jaren tachtig samen met zijn vrouw Joke mee in ‘Menorah’, een koor dat hebreeuwse liederen vertolkte. In 1980 maakten zij met dit koor in Israel het Loofhuttenfeest mee en de oprichting van de internationale christelijke ambassade in Jeruzalem. Vanaf dat moment lieten Israel en het Joodse volk hen liet meer los. Sybe verdiepte zich in de relatie christendom - Jodendom en volgde een aantal jaren bijbels hebreeuws bij de stichting Judaïca in Zwolle. Sinds 2006 geeft hij de Kesjercursus (onderdeel van stichting Shoresh). Ook is hij secretaris van stichting Petach Tikvah in Hooghalen en beheert hij o.a. de website van het Israelplatform. Daarnaast zijn Sybe en Joke sinds kort een leerhuis aan huis gestart, waar de wekelijkse Toralezingen worden bestudeerd. Sybe spreekt of zingt zo nu en dan in een gemeente of groep. Sybe en Joke hebben 4 kinderen, die allemaal al volwassen zijn. 

Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).


In het Leerhuis wordt wekelijks een deel (Parasja) van de Torah (de vijf boeken van Mozes) uitgelegd.
Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Sybe de Vos, Anco van Moolenbroek, Kees Duijzer en Robert Berns.

In deze studies wordt de eenjarige cyclus van Toralezingen gevolgd, zoals die door de meeste messiasbelijdende gemeenten wordt gelezen. Om verwarring te voorkomen, wordt het rooster gevolgd zoals dat in de diaspora (buiten Israël) wordt gehanteerd (die wijkt soms af van de lezingen in Israël). Daarbij worden ook aanvullende lezingen uit de profeten (Haftara) betrokken, en de gedeelten uit het Nieuwe Testament (B’rit Chadasja) die door messiaanse leiders worden aanbevolen. En daarbij neemt de presentator 'eigen' verbindende Bijbelteksten op.

(info: Sybe de Vos)

Leesrooster Bijbelgedeelten 6 jan. t/m 6 oktober 2018  - download hier de PDF

en hier een aanvullend rooster (Engelstalig) van Torah-gedeelten EN Profeten en NT/Vernieuwde Verbond (van www.flamefoundation.org).

Ga naar boven