TAAL

nlendeiwrues

Presentators

Wiert Douglas was vanaf 1981 directeur van ontwerpbureau Douglas Design. In 2010 heeft hij zijn bedrijf verkocht en zich toegelegd op het maken van schilderijen.
Hij gaf ook een boekje uit, ‘De mooiste boom’, een bundeling van Bijbelteksten en overdenkingen, voorzien van dertig kleurrijke prenten.
Naast zijn reguliere werk is hij 9 jaar directeur van Comité Gemeentehulp Israël geweest. CGI is een organisatie die een brug wil zijn tussen kerken in Nederland en de Messiasbelijdende gemeenten en projecten in Israël.
Sinds 2011 is hij betrokken bij het werk van Pillar of Fire, waar hij o.a. zijn kennis en liefde voor de Messiaanse beweging gestalte wil geven.
Het Israël Gebedsuur is daar een gevolg van. Naast politieke en algemene gebedsonderwerpen zorgt hij ervoor dat er ook veel gebed is voor de Messiaanse beweging in Israël. 

Dinsdag 10:00 uur.
Live gebed met Wiert Douglas. Bent u een bidder? Dan is dit programma een goed moment om mee te bidden. Elke dinsdag om 10.00 uur en 's avonds om 21.00 uur herhaling. Ook herhaling op woensdag 02.00 uur, donderdag 20.00 uur en zaterdag 09.00 uur.

Dit programma is gestopt na de herhaling van zaterdag 3 september 2016.

Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).


In het Leerhuis wordt wekelijks een deel (Parasja) van de Torah (de vijf boeken van Mozes) uitgelegd.
Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Sybe de Vos, Anco van Moolenbroek, Kees Duijzer en Robert Berns.

In deze studies wordt de eenjarige cyclus van Toralezingen gevolgd, zoals die door de meeste messiasbelijdende gemeenten wordt gelezen. Om verwarring te voorkomen, wordt het rooster gevolgd zoals dat in de diaspora (buiten Israël) wordt gehanteerd (die wijkt soms af van de lezingen in Israël). Daarbij worden ook aanvullende lezingen uit de profeten (Haftara) betrokken, en de gedeelten uit het Nieuwe Testament (B’rit Chadasja) die door messiaanse leiders worden aanbevolen. En daarbij neemt de presentator 'eigen' verbindende Bijbelteksten op.

(info: Sybe de Vos)

Leesrooster Bijbelgedeelten 6 jan. t/m 6 oktober 2018  - download hier de PDF

en hier een aanvullend rooster (Engelstalig) van Torah-gedeelten EN Profeten en NT/Vernieuwde Verbond (van www.flamefoundation.org).

Ga naar boven