TAAL

nlendeiwrues

Nieuwsbronnen

Betrouwbare nieuwsbronnen lezen over gebeurtenissen in en rond Israël?
Klik op een logo:

ArutzSheva i24News

Jerusalem Post Israel Defense Forces

Israel Today

Breaking Israel News

 Kotel (Klaagmuur) LIVE:

Kotel Live WestWall HeritageFoundation

150703
Demografische aardschok: Over dertig jaar 17 miljoen Israëli’s?

Als Israël in 2048 honderd jaar bestaat, wonen er naar verwachting zo’n 17 miljoen mensen. Op dit moment heeft Israël 9 miljoen inwoners. Tijdens de oprichting van de staat in 1948 had Israël 650.000 inwoners en in 1988 al 4,5 miljoen.

Zowel de natuurlijke bevolkings­groei als de immigratie­golven hebben voor die snelle bevolkingsgroei gezorgd. Maar Israëlische demografen zijn bang voor een ramp als het aantal inwoners zich de komende drie decennia zou verdubbelen. Vooral als dat niet op een evenwichtige manier zal gebeuren, en de bevolking vooral in het midden van het land zal toenemen. De bevolkingsdichtheid is nu al een van de hoogste ter wereld met 395 inwoners per vierkante kilometer. In Duitsland is dat 231 per km2, in de VS 33 per km2, en in Nederland 412 per km2.

Wat Israël allemaal bereikt heeft in die eerste zeventig jaar van zijn bestaan, is zonder meer een wonder. Israël heeft niet alleen alle oorlogen overleefd, maar heeft zich ook op landbouwgebied, in de medische- en hightech sector en op nog veel meer gebieden onderscheiden. In april heeft Israël zijn eerste ruimtevaartuig naar de maan gestuurd, het mislukte, maar als een tweede poging slaagt, zal Israël het vierde land ter wereld zijn dat op de maan landt.

De bevolking groeit, maar de meerderheid wil niet in de woestijn wonen. Toch bestaat Israël voor meer dan zestig procent uit woestijn, en daar woont slechts vijf procent van de bevolking. Op dit moment woont 75 procent (6.750.000) van de Israëlische bevolking (totaal 9 miljoen), hoofdzakelijk in de kuststreek tussen Haifa en Ashkelon. Als de percentages gelijk blijven, zullen over dertig jaar dertien miljoen mensen in het centrum van het land wonen. Dan zullen automobilisten op Onafhankelijkheidsdag zes uur in de file staan tussen Tel Aviv en Jeruzalem.

De initiatiefnemers van een nieuw plan, ‘Israël 2048 – gemeenschappelijke toe- komst’, waarschuwen voor ernstige overbevolking in centraal Israël, als er geen rigoureuze maatregelen worden genomen en de bevolking niet beter verdeeld wordt over het land. Galilea in het noorden en de Negev-woestijn in het zuiden beslaan samen meer dan tachtig procent van de totale oppervlakte van Israël, en toch woont er slechts een minderheid van de Israëlische bevolking in die twee gebieden.

Het is statistisch bewezen dat de bevolking in Galilea en de Negev sociaal-economisch zwakker is dan de bevolking in centraal Israël. In het noorden en zuiden wonen voornamelijk Israëlische Arabieren, bedoeïenen en orthodoxe Joden.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het meinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:       15-07-2019
Auteur:       Aviel Schneider
Foto           Israel Today
Website:     http://www.israeltoday.nl

– – – – –
150702

Filistijnen afkomstig uit Europa

Waar kwamen de Filistijnen vandaan? Daar is nu een overtuigend antwoord op gekomen van onderzoekers van het ‘Max Planck Institute for the Science of Human History’ en de ‘Leon Levy Expedition to Ashkelon’. Ze onderzochten de grafresten van tien Filistijnen uit Ashkelon. Hun DNA laat een duidelijk link zien met de Europese bevolking. De onderzoekers schatten in dat de eerste Filistijnen zich rond de twaalfde eeuw voor Christus in de omgeving van Ashkelon vestigden.

De Filistijnen zijn bekend van hun strijd tegen Israel. Eén van de bekendste Filistijnen was Goliath, die met Gods hulp door David werd verslagen. (Bron: Science Advances Magazine)

120707

Boek van de week: Vrij van de Wet?

Is in het NT Gods Wet nog van toepassing of is deze opgeheven door het sterven van Christus? NT teksten, die de wet lijken op te heffen, worden in dit boek uitgediept. De conclusies zijn verrassend!

Het Oude Testament is voor veel christenen moeilijk. Veel zaken hierin staan ver van ons af omdat de tijd en cultuur zo wezenlijk verschillen van de onze. Dat geldt met name voor het wetgevende gedeelte. Wat moeten we er toch mee? Gelukkig verlost Paulus ons van de gedachte dat we rekening moeten houden met deze wet door te stellen dat wij, sinds Christus, niet meer onder de wet zijn. "We zijn vrij van de Wet' is een algemeen dogma binnen vrijwel alle kerkelijke stromingen. De auteur betwijfelt of dit terecht is.

De Bijbel wordt door mensen geïnterpreteerd. Die interpretatie is met name afhankelijk van de eigen cultuur en daarbij ligt misinterpretatie op de loer. De auteur behandelt de belangrijkste Bijbelgedeelten die tot bovengenoemd dogma hebben geleid en plaatst ze in hun context en daarmee ook in hun oorspronkelijke betekenis. Bijvoorbeeld:
>   Wat betekent Jezus' uitspraak "Het is volbracht.'? Is dat de Wet?
>   Is de Wet werkelijk aan het kruis genageld … of iets anders?
>   Wat wordt bedoeld met "de wet van de zonde en dood'? Gaat dat werkelijk over de Tora, Gods Wet?
>   Wat betekent de uitslag van de vergadering in Jeruzalem voor ons?

Dit boek is vernieuwend, het zou zomaar uw manier van geloven kunnen veranderen.

Geinteresseerd in het boek?
U kunt het boek hier bestellen in onze webwinkel!
In gesprek met Esther Noordermeer!
Jack van der Tang hield naar aanleiding van het boek een boeiend interview met haar in ons programma Na Mishma. Beluister hier het interview!120703


Luister je weer mee vanavond?

Radio Israel: 21:00 uur: Parasjat Choekat

Tussen Numeri 19:1 (dat gaat over de rode koe) en Numeri 20:1 (dat gaat over de dood van Mirjam), ligt 38 jaar.

In die 38 jaar stierf de hele generatie die uit Egypte was getrokken, behalve Mozes, Aharon, Mirjam, Jozua en Kaleb.

Over wat er in die tussentijd gebeurde, weten we niets, behalve dat de dood blijkbaar centraal stond.

Het is dus niet verwonderlijk dat Choekat opent met de bepaling over de rode koe, waarmee het reinigingswater moest worden gemaakt.

Iemand die met een dode, menselijke overblijfselen, of zelfs maar een graf in aanraking was gekomen, moest hiermee besprenkeld worden.

Zo niet, dan was het niet mogelijk om tot Gods heiligdom te naderen. Deze bepaling kun je dus zien als een soort sleutel. Maar, die rode koe blijft wel een vreemde verordening.

Zo ook die Rots die water gaf en (volgens Paulus) met Israël meetrok. En wat dacht je van de koperen slang?

Een bekend verhaal, maar o zo vreemd. We gaan het allemaal in dit leerhuis bespreken!

Luister je weer mee?

Sybe de Vos

Ga naar boven