TAAL

nlendeiwrues

Van onze columnist Tuil Spiegel:

"Tijdens ons laatste verblijf in Israël hebben we ons een beetje voor laten lichten over wat nu eigenlijk een Sabbatsjaar is, ook wel Jubeljaar genoemd.
Welnu, dat blijkt nog niet zo'n gekke regeling te zijn.
Als het goed wordt nageleefd, dan is het van groot belang voor mensen die tijdens de voorgaande zes jaren geen voorspoed kenden en schuldenlasten hebben opgelopen. Schuldeisers zullen alle schulden kwijtschelden. Wie van armoede grond heeft moeten verkopen is bij het ingaan van dat sabbatsjaar weer eigenaar."

Het hele bericht lezen? Klik hier.

Vrijdag 31 oktober 2014

Van onze columnist Tuil Spiegel:

"Jerusalem Online kwam met het bericht, dat de UNESCO protest aantekent tegen het barbaarse geweld waarmee Israël zou optreden tegen de stenengooiers en slopers van de trams en tramhaltes.
De UNESCO verwacht van Israël dat Netanyahu met de stenengooiers thee gaat drinken.
Laten we ons maar vasthouden aan de laatste regel van Sefanja 3 vers 20:
"Met eigen ogen zullen jullie zien hoe Ik je lot ten goede keer, zegt de HEERE."

Het hele bericht lezen? Klik hier.

 

Van onze columnist Tuil Spiegel:

"ICEJ heeft (...) The Israëli Buyers Guide op poten gezet. Dat is een handelsgids voor Israëlische producten en te vinden op de volgende site http://int.icej.org/israel-buyers-guide . Zo leren we Israëlische producten onderscheiden en bij de handelaren kunnen we er op aandringen om deze producten in te kopen, ook al hebben we het zelf niet direct nodig. Het is nu nog in een beginstadium, doch bij voldoende belangstelling en de hulp van de God van Israël, heeft dit zeker kans van slagen. Men is voornemens ieder jaar een nieuwe gids uit te brengen met vermeldingen van nog meer bedrijven en activiteiten in Israël. Dus houdt die site in de toekomst in de gaten, ook door te kopen bij deze bedrijven of er zaken mee te doen steunen wij Israël. We weten toch, Israëlische producten zijn Uniek."

Het hele bericht lezen? Klik hier.

 

 

Van onze columnist Tuil Spiegel, 17 okt 2014:

"Ontvang de zegen van de Heere uit Sion, verheug je in de voorspoed van Jerusalem, alle dagen van je leven en verheug je in de kinderen van je kinderen. Vrede over Israël." Psalm 128: 5,6

Het hele bericht lezen? Klik hier.

Ga naar boven