TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 30 maart 2018


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"Met betrekking tot de Exodus uit Egypte is dit het Hebreeuwse woord waar we deze aflevering mee beginnen. Pesach, het Joodse Pasen en het Christelijke Pasen hebben alleen gemeen, dat het een feest van bevrijding is. Pesach is één van de belangrijkste feesten in het Jodendom. Deze dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die gevierd moet worden als een gedenkdag voor de Heere. (Exodus 12 vers 14.)"

ZesdeDagBericht 30 maart 2018

Ga naar boven