TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 11 augustus 2017


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"De Zoutzee, of Dode Zee. Vanwege belangrijke veranderingen gaan we daar eerst maar naar toe. In april j.l. was er vanuit Ein Bokek een openingsceremonie van de grote gedaanteverwisseling van de 13 km lange boulevards, 30 nieuwe, luxe hotels en restaurants, winkelcentra en volop gelegenheid voor ontspanning voor jong en oud. Maar dan moet het waterpeil niet teveel zakken. Als er niet wordt ingegrepen, dan zal in 2050 de Zoutzee een droge, diepe zoutput zijn, omdat er geen water meer in staat."

Lees hier het ZesdeDagBericht 11 augustus 2017

Ga naar boven