TAAL

nlendeiwrues

Vrijdag 7 juli 2017


Van onze columnist Tuil Spiegel:


"Omdat Jezus in Matteüs 24 vers 32 zegt: ‘Let op de Vijgenboom’, hebben wij uit nieuwsgierigheid verleden jaar een vijgenboom in Boskoop gekocht. Sommige Bijbelleraars geven daar een gerichte uitleg aan en zeggen dat daar het volk Israël mee bedoeld wordt. Gedurende 2000 jaar loopt de vijgenboom niet uit. Het zijn droge, dorre takken zonder een sprankje groene uitloop. Maar dan is de winter voorbij (in 1948,) het hout wordt week en de knoppen beginnen te schuiven, zo dat in vaktermen heet. Met belangstelling hebben we het dit voorjaar gezien. Eerst kwamen er gladde groene pukkeltjes op de bast. Waren dat dan eerst de vijgen? Inderdaad en toen kwamen ook al gauw mooie grote bladeren. Dat ging allemaal heel snel, geen boom doet hem dat na, net als met Israël."

Lees hier het ZesdeDagBericht 7 juli 2017

Ga naar boven