TAAL

nlendeiwrues

Untitled design 2019 06 07T084152.939

 

Gods beloften aan Israel

Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten,
de Heere heeft mij vergeten.
Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
Zelfs al zouden die het vergeten,
Ík zal u niet vergeten.Jesaja

Jesaja 49 vers 14

+++++


Untitled design 2019 06 06T095257.109

 

Techniek: 'Tree Tube' voedt de boom, beschermt de weg

Bomen langs wegen en fietspaden zijn mooi, maar wanneer de wortels groeien, kunnen ze bestrating en asfalt omhoog duwen en lastig struikelblokken vormen. De Israëlische agrarische startup FrizWeed uit Ramat Gan ontwikkelde een buis die de boom voedt en onder controle houdt.

Bomen gaan dood als hun wortels niet vrij kunnen groeien en voldoende voeding kunnen opnemen, en de wortels zullen de bestrating wegdrukken als ze geen beter alternatief hebben om uit te breiden.

FrizWeed uit Ramat Gan, een Israëlische duurzame landbouw startup, ontwikkelde na een gesprek met landschaps­architekten de 'Tree Tube', een 'veilige tunnel' dat deze problemen aanpakt. Het is een lichtgewicht systeem van staal en kunststof, waarin stedelijke boomwortels kunnen groeien en worden gevoed, zonder het plaveisel te beschadigen.

In de TreeTube bevindt zich een bodemsubstraat en een uniek geïntegreerd beluchtings- en bewateringssysteem dat kan worden gecombineerd met vele soorten besturings- en controlesystemen.

De eerste twee TreeTube-installaties werden in februari geplaatst in Jaffa, in het zuiden van Tel Aviv. Binnenkort zullen er nog acht andere worden geïnstalleerd in de buitenwijk van Tel Aviv, Hod Hasharon, als onderdeel van een project voor de reconstructie van straten. Er lopen gesprekken met met ingenieurs en landschapsarchitecten over enkele grote projecten.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Bron: www.israeltoday.nl

 

+++++++++

 

 

Untitled design 2019 06 06T091653.654

Beeld; De Golan

 

Gods beloften aan Israel

Juich, hemel, en verheug u, aarde,
bergen, breek uit in gejuich,
want de HEERE heeft Zijn volk getroost,
Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen..

Jesaja 49 vers 13

 

++++++++++++++++

 

DE BERGEN VAN ISRAEL
Het conflict in het Midden Oosten heeft diepe, geestelijke oorzaken. Laten we eerst eens een paar profetieën over de bergen van Israël nagaan. De profeet Ezechiël spreekt vaak over dit gebied. Onder deze profetieën kunnen we globaal drie groepen onderscheiden:
Profetieën over de verwoesting van de 'bergen van Israël': '…zie Ik breng het zwaard over uw hoogten en zal u vernietigen…' (zie 6:2-7). En: …en de bergen van Israël zullen tot een woestenij worden zodat niemand er door trekt' (33:28). Dit is in de loop van de eeuwen gebeurd. De totale woestheid van het oude Palestina is door veel reizigers uitvoerig beschreven. Toen dat gebied woest lag was geen Arabier (Palestijnen bestonden toen nog niet) geïnteresseerd in het land. Tussen de puinhopen en de dorens en distels trokken hoogstens af en toe wat bedoëienen met hun kudden.

* Profetieën over de houding van Arabische volken tegenover de 'bergen van Israël'. '…ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen…'(36:2), zei Jordanië zo'n 50 jaar geleden en zeggen de Palestijnen nu. En tegen Edom: 'Ik heb al de lasteringen gehoord die gij tegen de bergen van Israël gesproken hebt: zij zijn verwoest; ze zijn ons gegeven om ons te voeden' (35:12).

* Heilsprofetieën: 'Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël, want nabij is zijn komst' (36:8). De profeet Jeremia voegt er aan toe: '…gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten' (31:5). Wel zeer bemoedigend voor de Israëli's die zich op de bergen van Israël hebben gevestigd. Door zo goed als de hele wereld, zelfs door veel van hun volksgenoten en ook door bijvoorbeeld het N.D. worden ze verachtelijk als 'kolonisten' gebrandmerkt. Maar de Here zegt: 'Ik zal ze midden uit de volken doen wegtrekken… en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël' (zie 34:13,14). De wereld praat, samen met 'Edom' met diepe minachting over 'Gods land dat Hij voor 'het ganse huis van Israël' heeft bestemd (lees svp Eze.36:1-15).

OORDELEN VAN GOD
Over deze landkwestie komt een oordeel van God, zoals voorzegd door de profeet Joël: 'Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden…' (3:2). Ook het oordeel over de beruchte Gog, die in de eindtijd samen met een groot aantal andere volken Israël zal overvallen, zal op de bergen van Israël voltrokken worden. In die tijd is Israël 'bijeengebracht uit het gebied van vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende wildernis waren geworden' (38:8) en dan zal de HERE die Gog met zijn legers op de 'bergen van Israël' verslaan en tegelijk zullen er zware oordelen over de hele
aarde komen (Zie Eze. 38:20, 39:2.3). Er wordt hier, in de strijd om die 'bergen van Israël', niet alleen door de Palestijnen, maar door zo goed als de hele wereld letterlijk met vuur gespeeld.

EERSTGEBOORTERECHT
Wij weten dat er geestelijk nog veel meer aan de hand is. De wortels van dit conflict gaan nog veel verder terug dan de profetieën van Ezechiël en Jeremia. Jakob, de jongste van de tweeling-zonen van Izaäk en Rebekka, kreeg het eerstgeboorterecht. Toen Izaäk de zegen voor de oudste zoon toch aan Ezau wilde geven, heeft Jakob die zegen op een niet zo fraaie manier toch naar zich toegetrokken. Ezau was hier ziedend over en wilde Jakob doden. Toen Jakob naar zijn oom Laban vluchtte, kreeg hij toch van zijn vader Izaäk de zegen van Abraham mee. Maar de wrok van Ezau bleef en is gebleven tot op de dag van heden. Immers, zolang de belofte van Abraham nog niet ten volle is vervuld, is de geschiedenis van Jakob en Ezau nog niet afgerond.

Izaäk zegende Jakob: 'Volken zullen u dienen, en natiën zich voor u neerwerpen (veel profetieën van Jesaja zijn op deze belofte gebaseerd); wees heerser over uw broeders en de zonen van uw moeder zullen zich voor u neerwerpen (de Here had al tegen Rebekka gezegd: 'De oudste zal de jongste dienstbaar zijn'). Wie u vervloekt zij vervloekt en wie u zegent zij gezegend' (Gen.27:29). De Here voegde daar nog aan toe: '…en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn' (Gen. 28:19). Deze zegen is gekomen door de komst van de Verlosser, Jezus Christus, die de zonden van de wereld gedragen heeft. De zegen zal pas over de hele aarde komen als de Here God tot Zijn doel is gekomen met Israël en Hij het Koninkrijk voor Israël heeft hersteld. Tot op vandaag rust het eerstgeboorterecht met de daaraan verbonden zegeningen en beloften op Israël. Tot op vandaag vechten Ismaël, de halfbroer van Izaäk en Ezau (waar de Arabische volken van afstammen) tegen hun jongere broer Jakob, die nu Israël wordt genoemd. Het gevecht om de bergen van Israël maakt deel uit van de strijd om het eerstgeboorterecht en ten diepste de strijd om het komende Koninkrijk.

Toen Jakob met zijn grote gezin en zijn enorme kudden van zijn oom Laban terugkeerde naar Kanaän, het Beloofde Land en naar zijn vader Izaäk, kwam Ezau hem met 400 man tegemoet. Jakob was doodsbang wat ook best wel met een kwaad geweten te maken zou kunnen hebben. Hij had immers zijn broer bedrogen! Het is roerend te zien hoe Jakob zijn uiterste best doet Ezau voor zich te winnen. Een echo van deze geschiedenis zien we nu gebeuren. Wat een inspanningen doet Israël om vrede te krijgen met hun broedervolk Ezau. Wat een concessies heeft Israël aan Egypte gedaan, was Israël bereid aan Syrië te doen, doen ze nu aan Libanon en worden aan de Palestijnen toegezegd. Er komt echter pas vrede als de oudste bereid is om de jongste dienstbaar te zijn. Dan pas kunnen ze samen aan vrede werken. Vrede die de hele wereld ten goede zal komen.

Zo is het ook met ons, gelovigen-uit-de-volken gesteld. De kerken moeten eindelijk erkennen dat Israël het eerstgeboorterecht toekomt en zich dienstbaar tegenover onze broer Israël opstellen. Israël is onderweg naar Gods doel: 'Israël onderweg naar zijn rust' zegt Jeremia 31:2. Onderweg maken we niet de fout van de Ammonieten en Moabieten, die Israël niet tegemoet kwamen met water en brood en daardoor 'nimmer in de gemeente van de Here' mochten komen. Nee, we zegenen onze broer Jakob!

drs. Jan van Barneveld

Untitled design 2019 06 05T132725.583

Semion Rosenfeld, de laatst bekende overlevende van de opstand in Sobibor, sterft in Tel Aviv

 

Semion Rosenfeld, de laatste Holocaust overlevende van de Opstand in Sobibor, stierf maandag op 96-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Rehovot, in de buurt van Tel Aviv.

Semion Moiseyevich Rosenfeld werd geboren op 10 oktober 1922 in de stad Ternovka in de regio Vinnytsia, Oekraïne. Nadat hij was afgestudeerd in oktober 1940 werd hij opgeroepen voor het Rode Leger. Eind juli 1941 werd Rosenfeld omsingeld, gewond en vervolgens door de Duitsers gevangen genomen.

Hij werd eerst opgesloten in het SS Arbeitslager in de Shirokaya-straat in Minsk en in september 1943 werd hij samen met Alexander Pechersky, Arkady Vayspapir en anderen, naar het vernietigingskamp Sobibor gestuurd. Op 14 oktober 1943 nam hij actief deel aan de opstand, waarbij enkele gevangenen onder leiding van Pechersky elf SS-ers doodden en het hekken bestormden.

Tijdens de opstand probeerden ongeveer 600 gevangenen te ontsnappen. De meesten werden gedood door hun Nazi achtervolgers of stierven in de mijnenvelden. Ongeveer de helft slaagde erin de omheining over te steken, van wie er ongeveer 50 opnieuw werden gevangengenomen. Kort na de opstand sloten de Duitsers het kamp, ​​egaliseerden de aarde en beplantten de site met dennenbomen om de locatie te verbergen.

Na de opstand en tot aan de bevrijding van het vernietigingskamp van Chelmo (Vernichtungslager Kulmhof) door Sovjettroepen in de lente van 1944, verborg Rosenfeld zich met een kleine groep gevangenen in het bos. Hij werd naar de 39ste Guards Motorized Rifle Division gestuurd en nam deel aan de verovering van Berlijn. Op de muur van de Reichstag liet hij de inscriptie ‘Baranovichi-Sobibor-Berlin‘ achter.

Hij werd in oktober 1945 gedemobiliseerd en woonde in Hayvoron, Oekraïne. In 1990 vertrok Semion Rosenfeld met zijn gezin naar Israël. In 2013 heeft de president van de Republiek Polen, Bronisław Komorowski, Rosenfeld onderscheiden in de Orde van het Kruis der Cavaliers. Op 16 mei 2018 heeft de Oekraïense ambassadeur aan Israël, Hennady Nadolenko, Rosenfeld onderscheiden met de Oekraïense Orde van Verdienste III-Graad.

Sobibor maakte deel uit van de geheime Operatie Reinhard, de meest dodelijke fase van de Holocaust in Polen. Joden uit Polen, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Tsjecho-Slowakije en de Sovjet-Unie werden per spoor naar het kamp gebracht. De meeste werden verstikt in gaskamers gevoed door de uitlaat van een grote benzinemotor.

Ten minste 250.000 mensen werden vermoord in Sobibor, een van zes beruchte vernietigingskampen, ​​naast Belzec, Treblinka, Chelmno, Majdanek en Auschwitz-Birkenau. Tegenwoordig wordt de site beheerd door het Sobibor Museum. Het enige wat van het kamp nog rest is een enorme piramide van asse en verpletterde botten van de slachtoffers verzameld uit de crematieputten.

 

Bronnen:

naar een artikel “Semion Rosenfeld, last known survivor of Sobibor Polish death camp uprising dies at 96” van 3 juni 2019 op de site van Behind The News (BTN)

naar een artikel van Stuart Winer “Last survivor of Sobibor death camp uprising dies, aged 97” en een artikel van Matt Lebovic “With death of last Sobibor survivor, experts feud over site’s transformation” van 3 juni 2019 op de site van The Times of Israel

brabosh.com

 

--------------------------

 

 

Ga naar boven