TAAL

nlendeiwrues
Naar zoeken springen
 

Vlaggen halfstok op Jom Hasjoa

Jom Hasjoa (letterlijk de dag van de Sjoa, Holocaust) is de jaarlijkse dag voor de herdenking van de Holocaust, die oorspronkelijk voornamelijk in Israël werd gehouden.

De herdenking vindt plaats op de 27e nisan, tenzij deze dag voorafgaat aan of volgt op de sjabbat, dan wordt de herdenking een dag verschoven (de 27e nisan valt nooit op een sjabbat). Tijdens deze dag worden de Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht, evenals het Joods verzet tegen de nazi's.

Het was oorspronkelijk in Israël de bedoeling om de datum op 14 nisan te stellen. Deze datum werd gekozen omdat op 14 nisan 5703 (19 april 1943) de joden in het getto van Warschau in opstand kwamen tegen de nazi's. Maar omdat 14 nisan onmiddellijk voorafgaat aan Pesach, werd de keuze voor die dag toch problematisch geacht. Daarom werd als datum 27 nisan gekozen, 8 dagen voor Jom Haätsmaoet, de dag waarop de Israëlische onafhankelijkheid wordt gevierd.

In de diaspora, buiten Israël, begint Jom Hasjoa op de volgende avonden (na zonsondergang).[1] De feitelijke herdenking is op de volgende dag.


Naast Jom Hasjoa wordt de bevrijding van Auschwitz herdacht op 27 januari, tijdens de Auschwitzherdenking. Op dezelfde dag vindt de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust plaats.

Deze herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust is in 1953 in Israël ingevoerd. Om tien uur 's morgens gaat in het hele land het luchtalarm af en neemt de gehele (Joodse) bevolking twee minuten stilte in acht. Het verkeer ligt gedurende deze twee minuten helemaal stil en automobilisten staan dan naast hun auto. Verder worden er op allerlei openbare gelegenheden (scholen, militaire bases enz.) officiële herdenkingsplechtigheden gehouden, met name op het Warschauplein in Yad Vashem.

In Nederland vindt onder andere in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam een herdenking met een Joods karakter plaats.[2] Tijdens deze herdenking worden onder andere de gebeden Jizkor en Kaddiesj uitgesproken. De plechtigheid eindigt met het zingen van het Israëlische volkslied Hatikva en het Wilhelmus. Ook op andere locaties, bijvoorbeeld in Den Haag[3], wordt Jom Hasjoa herdacht. De eerste herdenking in Nederland vond plaats in 1984 in de St. Laurenskerk in Rotterdam. Later werd dit initiatief overgenomen door Amstelveen, Den Haag (door de Haagse Gemeenschap van Kerken), Utrecht en Leiden.

Bron: Wikipedia

Plaatje hierboven: Leiders van de Palestijnse terreurorganisatie Islamitische Jihad (PIJ), nà Hamas de belangrijkste en meest actieve in Gaza. In het midden met groene pet Baha Abu al-Ata, de commandant van de Al Quds Brigades in het Noordelijke District van Gaza die gisteren een raket afvuurden naar Ashdod, Israël [beeldbron: Ynet]

Galei Tzahal, een uitgave van het Israëlische leger, meldt dat de IDF extra Iron Dome-batterijen heeft opgesteld over het hele land en rondom de Gazastrook in het bijzonder.

Volgens het rapport is de inzet uitgevoerd als voorbereiding op een mogelijke escalatie van de veiligheid in Gaza tijdens Herinneringsdag (Yom HaZikaron) en Onafhankelijkheidsdag (Yom Ha’atzmaut), respectievelijk op 7 en 8 mei aanstaande volgens de Joodse kalender.

Bovendien wordt gevreesd dat de terreurorganisaties vanuit Gaza het Eurovisie Songfestival viseren en te verstoren dat op 14 mei plaatsvindt. Elementen van de islamitische beweging Hamas dreigden eerder al om raketten te lanceren op Israëlisch grondgebied, in het bijzonder tijdens de Europese zangwedstrijd die plaatsvindt in Tel Aviv.

Islamitische Jihad
Gisteravond, na enkele weken stilte, had de IDF aangekondigd dat er een raket was afgevuurd vanuit Gaza die vlak voor de kust van de belangrijke Israëlische haven- en industriestad Ashdod in de Middellandse Zee was gevallen, zonder slachtoffers of schade.

IDF-woordvoerder Ronen Manlis zei dat de sjiitische terreurgroep Islamitische Jihad (PIJ) achter het raketvuur zat, gericht op het verstoren van de overeenkomst tussen Israël en Hamas.

Manlis meldde dat de raket werd afgevuurd vanuit de woonwijk Al-Atatra in de noordelijke Gazastrook. Volgens de IDF-woordvoerder heeft de door Iran gesponsorde en bewapende sjiitische Islamitische Jihad onlangs geprobeerd de situatie te verslechteren door aanvallen uit te voeren “zonder een handtekening achter te laten”.

Interessant is dat de IDF-woordvoerder persoonlijk de individuele islamitische Jihad-medewerker identificeerde die verantwoordelijk wordt geacht voor de lancering en escalatie, met name Baha Abu al-Ata, de commandant van het Noordelijke District. Het feit dat de IDF dergelijke waardevolle inlichtingen vrijgeeft, kan wijzen op een impliciete bedreiging van het leven van Abu al-Ata (“we know who you are, where you live, beware“).

De IDF-woordvoerder zei ook dat ondanks pogingen in Gaza de schijn van coördinatie tussen de soennistische Hamas en de sjiitische Islamitische Jihad te geven, er in de praktijk geen sprake is van een dergelijke coördinatie en dat de PIJ niet gehoorzaamt aan de instructies van Hamas. Niettemin beschouwt de IDF de terreurgroep Hamas als de soevereine bestuurder in de Gazastrook.

Visgebied
Nadat per 1 april ’19 het visgebied voor Gazaanse vissers van negen zeemijl (17 km) was uitgebreid tot 15 zeemijlen (28 km) voor de kust, als teken van Israël’s goodwill om een wapenbestand te bereiken met Hamas, wordt deze opnieuw beperkt.

De ‘coördinator voor regeringsactiviteiten in de gebieden’ (COGAT), de Druzische generaal-majoor Kamil Abu Rokun, heeft op dinsdag aangekondigd dat als gevolg van de beschieting met een raket het visgebied tot nader order wordt teruggebracht tot zes zeemijlen (11 km).

Zie, Ik maak u tot een scherpe dorsslede
een nieuwe, met puntige pinnen.
U zult bergen dorsen en verpulveren,
en heuvels maken  als kaf.


U zult ze wannen, de wind zal ze opnemen,
en de storm zal ze verspreiden.
Maar ú zult zich verheugen in de HEERE,
in de Heilige van Israël zult u zich beroemen.


De ellendigen en de armen zoeken water, maar het is er niet,
hun tong  versmacht van dorst.

Ík, de HEERE, zal hen verhoren,
Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.

Jesaja 41 vers 15 - 17

 

De New York Times heeft excuses aangeboden voor het plaatsen van een cartoon met sterk antisemitische lading.

Afgelopen donderdag kwam een cartoon terecht in de printeditie van de krant, waarin de Israelische premier Netanyahu afgebeeld wordt als blindengeleidehond van de Amerikaanse president Trump. Hierbij wordt Netanyahu afgebeeld met een davidster, en Trump met een keppeltje.

Die laatste twee attributen hebben tot felle kritiek geleid, waarop de krant excuses aanbood.

In eerste instantie sprak de krant van “antisemitische uitdrukkingen” die “kwetsend” kunnen zijn, maar veel lezers namen hier niet genoegen mee. Een dag later kwam een tweede statement, ditmaal met duidelijkere benoeming van het kwalijke aspect van wat de Times als fout in het redactiewerk beschouwt: We apologize for the anti-Semitic cartoon we published. Here’s our statement. (Onze excuses voor de antisemitische cartoon die we hebben gepubliceerd. Dit is onze verklaring).

Uiteraard is het aan cartoonisten kritische boodschappen in een afbeelding te stoppen. Vaak wordt dan ook de grens met het racistische en antisemitische opgezocht. De reden waarom lezers deze cartoon als antisemitisch is, is dat duidelijk Joodse attributen een generalisatie van kritiek op Israel naar een aanval op Joden in het algemeen behelst.

Kritiek uiten op Israel kan, mag en moet. Maar dat kan op vele manieren, zonder verwijzingen naar het Naziverleden, generaliseringen naar het Jodendom in het algemeen of andere antisemitische stereotypen. Vandaar het oordeel van Pfeffer: “Er zijn 1000 manieren om de giftige relatie [tussen Trump en Netanyahu] te bekritiseren en op de hak te nemen. Maar zo moet het niet”.

Ga naar boven