TAAL

nlendeiwrues

Evangelische christenen en Messias­belijdende Joden op een aanbiddings­bijeenkomst in Jeruzalem. (Foto: Flash90)

Orthodoxe Joodse extremisten hebben afgelopen weekend in Jeruzalem een bijeenkomst van Messiasbelijdende Joodse mensen ernstig verstoord. In de Evenementenhal Paviljoen in het centrum van de stad werd een concert gehouden waarop nieuwe Hebreeuws talige aanbiddingsliederen werden gepresenteerd.

Tientallen ultraorthodoxe Joden, onder wie kinderen en jongeren, verzamelden zich bij de ingang van het complex om bezoekers de toegang te beletten. ‘Ze wilden ons niet binnenlaten. Ik werd met geweld opzij geduwd,’ vertelt professor Gideon, een Messiasbelijdende Jood en decaan van de School of Sciences van het Tel Aviv Academic College. ‘Er waren gezinnen met kleine kinderen bij en de religieuzen waren aan het duwen en vloeken. De kinderen waren echt bang, velen huilden.’

Na enige tijd arriveerde de politie, maar de demonstranten weigerden te vertrekken. Ze bleven schreeuwen en roepen, ook toen de bezoekers door een nooddeur het gebouw binnengingen.

Er sprak grote haat uit de woorden die ze schreeuwen, in het Hebreeuws: ‘Nazi’s’, ‘Zendelingen’, ‘Verdwijn uit Israel’. Het woord ‘zendeling’ in het Hebreeuws heeft een zeer negatieve lading, alsof het een schandvlek, een schande, een laster voor het Joodse volk is, terwijl deze Messiasbelijdende Joden volwaardige burgers van Israel zijn.

‘Uiteindelijk slaagden we erin God te prijzen met de nieuwe Messiaanse liederen,’ vertelt Suzanna Mark, een Messiasbelijdende Joodse soldaat in het Israëlische leger. ‘We baden voor de orthodoxe protestanten, die gedurende het hele concert bleven schreeuwen. Toen het concert voorbij was, begeleidde de politie ons via een zijdeur naar buiten, om meer geweld te voorkomen.’

De Messiasbelijdende gelovigen waren verbaasd toen ze ook Benzi Gufstein, lid van de gemeenteraad van de Joodse nederzetting Kiryat Arba en directeur van Lehava, een rechtse religieuze groepering, onder de demonstranten zagen.
‘We kwamen samen om liederen te zingen en God te aanbidden,’ aldus prof. Gideon. ‘We stoorden niemand. Zij geloven anders dan wij, maar waarom vinden ze dat ze ons met zo’n strijdlust moeten verstoren? Wat zij deden, was illegaal en zij zouden gearresteerd moeten worden. Als iemand in de regering zich tegen hen zou verzetten, zou er een kans zijn om dit soort pesterijen te stoppen, maar dit gebeurt niet, omdat de religieuze instellingen in Israel buitengewoon machtig zijn.’ (Bron: Israel Today en Michael Brown)

Laten we bidden voor de Messiasbelijdende Joden in Israel, maar ook voor deze ultraorthodoxe Joden, dat de Heere Jezus, Yeshua, Zich aan hen openbaart, opdat ook zij volgelingen van Hem zullen worden.

Datum: 11 juni 2019
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: Flash90
Website: https://www.dirkvangenderen.nl/nieuwsbrief/
Ga naar boven