TAAL

nlendeiwrues

Untitled design 85

Beeld: Qumran

De Verborgene openbaart Zich

Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt,
de God van Israël, de Heiland.
Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden,

tezamen zullen zij met smaad weggaan,
de makers van afgodsbeelden.

Israël echter wordt door de HEERE verlost:
een eeuwige verlossing,
U zult niet beschaamd en niet te schande worden,
voor eeuwig niet, nooit!

Jesaja 45 vers 15 - 16

--------------------------------

 

Ga naar boven