TAAL

nlendeiwrues

Untitled design 79

G’ds beloften aan Israel -23-

Ik delg uw overtredingen uit als een nevel,
en uw zonden als een wolk.
Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.

Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan!
Juich, diepten van de aarde!
Breek uit, bergen, in gejuich,
bossen en elke boom daarin!
Want de HEERE heeft Jakob verlost
en Zich verheerlijkt in Israël.


Jesaja 44 vers 22 - 23

-----------------------------

 

Ga naar boven