TAAL

nlendeiwrues

Untitled design 72

Beeld: Menno Alberts ©

 

Zo zegt de HEERE,    
Die een weg maakte in de zee

en een pad in machtige wateren,

Die strijdwagens en paarden deed uitrukken,
leger en macht,
zij liggen tezamen neer, zij zullen niet meer opstaan,
uitgedoofd zijn zij, uitgeblust als een vlaspit.

Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
Zie, Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?

Jesaja 43 vers 16 – 19

Ga naar boven