TAAL

nlendeiwrues

Sinds gisteren woeden honderden branden in Israel, veroorzaakt door de extreme temperaturen die op sommige plekken 48 graden celsius bereikt. Tot nu toe zijn 3.500 mensen geëvacueerd en tientallen huizen verwoest, om maar niet te spreken van de duizenden hectares natuurgebied die zijn verwoest.

Zo is de ooit door de zingende rabbijn Shlomo Carlebach opgerichte moshav Mevo Modiim, in het Ben Shemen bos ten oosten van Tel Aviv, grotendeels verwoest. Van de 50 huizen staan er nog slechts 10 min of meer overeind. Van het Ben Shemen bos is naar schatting 40% verwoest.

In kibboets Harel ten noorden van Beth Shemesh zijn 6 huizen door het alles verwoestende vuur verwoest. De bewoners van Gimzo, Shilat, Kfar Rut, Neot Kedumim, Kfar Daniel, Mevo Modi’im en de Adam IDF-basis zijn allemaal geëvacueerd.

In Eilat is een hoogspanningsleiding door de vlammen verwoest, waardoor een groot deel van de stad afgelopen nacht zonder stroom was en inwoners en toeristen lagen te zweten in hun bed.

Omdat de acht blusvliegtuigen in Israel het niet meer aan kunnen is hulp gevraagd en gekregen van Cyprus, Griekenland, Italie en Kroatie, die hebben allen blusvliegtuigen naar Israel gestuurd en die zijn inmiddels aangekomen.

Ook op andere plekken door heel Israel verspreiden spontaan branden door de extreme hitte. De meeste branden zijn gelukkig zonder al te veel schade aan te richten aan mens en natuur.

Voor vandaag houdt de Israelische brandweer rekening met het allerergste, alle verloven zijn ingetrokken van het personeel. De brandweer wordt geholpen door honderden vrijwilligers en het Israelische leger.

Alsof dit nog niet genoeg is heeft zuid Israel te lijden onder terreur van brandende ballonnen uit Gaza, die kostbare landbouwgrond en natuurgebieden gisteren in vuur en vlam hebben gezet.

Bron: Joods.nl

 

Untitled design 100

• Er is geen wapenstilstand, of Hamas houdt zich er niet aan,
• Weer branden gesticht in grensstreek met de Gazastrook,
• Als reactie visserijzone Gaza weer ingeperkt,
• Smokkelpoging van miljoenen ballonnen verhinderd.

Een speciale eenheid van de Israëlische belastingdienst is erin geslaagd de smokkel van miljoenen ballonnen naar de Gazastrook te verhinderen. Nadat de belastingdienst voldoende inlichtingen had verzameld, werd de verdenking bevestigd van een poging om een enorm aantal ballonnen de Gazastrook binnen te smokkelen met de hulp van een bedrijf van een Israëlische staatsburger.

Tijdens een operatie op 19 mei werd een container gevonden, die op naam van het bedrijf DC Logistics Ltd. was geïmporteerd. Op de dozen, met daarin ballonnen in de kleuren van de Palestijnse Autoriteit (zie foto) stond de naam van een Arabier die in Hebron woont. Hij wordt er van verdacht, dat hij de ballonnen dan naar de Gazastrook zou brengen.

De Israëlische eigenaar van het importbedrijf had de container niet correct aangegeven. daardoor, en omdat het een bedrijf van een Israëlische burger was, wilde men veiligheidscontroles vermijden. De eigenaar van het bedrijf werd gearresteerd en later onder speciale voorwaarden vrijgelaten. De taak van de verdachte was om de bestemming van de levering te verhullen. Hij erkende deze beschuldigingen.

De gevonden ballonnen zouden na het bereiken van hun bestemming gebruikt worden als vuur- en explosieven-ballonnen tegen Israël.

Nieuwe branden in het zuiden door vuurballonnen
Donderdag alleen al braken er elf branden uit in de districten Eshkol en Sdot Negev, in de buurt van de Gazastrook, die veroorzaakt waren door ballonnen afkomstig uit de Gazastrook. De branden begonnen op open terrein en verbrandden belangrijke lente-gewassen. In de kibboets Alimim ging 50 dunam (5 hectare) tarwe verloren.

Als reactie hierop heeft Israël de visserijzone voor de kust van Gaza opnieuw beperkt tot 10 zeemijlen. Uit het verleden blijkt echter, dat deze maatregel waarschijnlijk de terroristen in Gaza er niet van zal weerhouden om meer vuurballonnen tegen Israël te gebruiken. Maar ze hebben er nu tenminste een paar miljoen minder dan gepland.

Bron: http://www.israeltoday.nl

Untitled design 88


Palestijnen hebben de oude en bijzonder nare gewoonte om zich aan de verkeerde kant van geschiedenis te plaatsen door zichzelf af te stemmen met tirannieke leiders en regimes. Elke keer dat de Palestijnen de verkeerde keuze maakten, eindigde dit ermee dat ze een zware prijs gingen betalen. Ze lijken echter niets te leren van hun fouten, zoals bijvoorbeeld toen zij ca. vijfentwintig jaar geleden de Oslo Akkoorden ondertekenden met Israël.

In de nasleep van die Oslo Akkoorden concludeerde de toenmalige (eerste) president van de Palestijnse Autoriteit, PLO-leider Yasser Arafat, (in het Arabisch) zijn zienswijze op het Arabisch-Israëlisch conflict op 30 januari 1996, als volgt:

Wij zijn van plan de staat Israël te elimineren en een zuivere Palestijnse staat te stichten. Wij zullen het leven voor de Joden ondraaglijk maken, door psychologische oorlogsvoering en een bevolkingsexplosie. Joden zullen niet onder de Arabieren willen wonen. […] Ik heb niets aan de Joden; zij zijn en blijven Joden. Wij hebben van u nu alle mogelijke hulp nodig in onze strijd voor een verenigd Palestina onder volledige Arabisch-islamitische controle.

Let wel: dàt zei Arafat nà het ondertekenen van de vredesakkoorden met Israël aka de Oslo Akkoorden, Oslo I in Washington D.C. op 1 september 1993 en Oslo II ondertekend op 28 september 1995 in Taba, Egypte. Oslo gaf aan de Palestijnen een beperkte vorm van autonoom bestuur, de PLO werd geschrapt van de Amerikaanse en Europese lijst van verboden terreurorganisaties, Israël en de PLO erkenden wederzijds elkaars bestaansrecht en nog zoveel meer.

Toch kwam er geen vrede. Waarom niet? Omdat Palestijnen net zoals alle andere Arabische volkeren in het Midden-Oosten de pest hebben aan democratie, westerse waarden, gelijkheid van mannen en vrouwen, homofoob, racistisch en antisemitische zijn. Arabieren vragen erom om mlet harde had te worden geleid en een theocratische dictatuur is de enige bestuursvorm waarbij ze zich kunnen handhaven.

Palestijnen hebben een lange staat van dienst betreffende het maken van dergelijke “fouten”. Het smeden van allianties met massamoordenaars en terroristen is iets wat teruggaat tot de tijd van Haj Amin Al-Husseini, de grootmoefti van Jeruzalem, die nauwe banden had met Adolf Hitler en Nazi-Duitsland. Volgens Britse archiefdocumenten vertelde Husseini aan Hitler tijdens een bijeenkomst in 1941: “De Arabieren waren de natuurlijke vrienden van Duitsland omdat ze dezelfde vijanden hadden als Duitsland, namelijk de Engelsen, de Joden en de communisten.” Ook bedankte hij Hitler voor zijn steun voor “het elimineren van het Joodse nationale huis”.

Later verbonden de Palestijnen hun lot met de Iraakse dictator Saddam Hussein en ondersteunden ze zijn invasie in Koeweit in 1990. Koeweit was één van de vele rijke Arabische landen die de Palestijnen voorzag van miljarden dollars aan steun, elk jaar. Toen Koeweit een jaar later werd bevrijd door de door Amerikaanse geleide coalitie, werden honderdduizenden Palestijnen gedeporteerd uit Koeweit en andere Golfstaten. En toen Saddams raketten op Israël vielen tijdens de eerste Golfoorlog, kwamen de Palestijnen de straat op om te dansen en het toe te juichen.

Palestijnen kwamen ook de straat op om de aanslagen van 9/11 te vieren, die werden uitgevoerd door al-Qaeda. In de afgelopen tien jaar verheugden ze zich telkens weer als Hamas of Hezbollah raketten afvuurden of zelfmoordaanslagen uitvoerden tegen Israël. Scènes van Palestijnen die snoepgoed uitdelen in de nasleep van zelfmoordaanslagen en andere terroristische aanslagen zijn gemeengoed in de Palestijnse straat.

Een ander teken van Palestijnse steun voor dictators en terroristen kwam in augustus 2017 toen president Mahmoud Abbas de leider van Noord-Korea, Kim Jong-Un, een telegram zond om hem te feliciteren met de “Bevrijdingsdag”. In zijn brief zei Abbas dat “het Koreaanse volk de meest kostbare offers heeft opgeofferd voor zijn vrijheid en eer en spreekt zijn waardering uit voor de steun die Noord-Korea aan het Palestijnse volk heeft getoond in hun strijd voor de vrijheid.”

Zo is (korte) Palestijnse geschiedenis vol met ondersteuning voor terroristen en despoten. De deelname van de ‘ambassadeur’ van de Palestijnse Autoriteit aan een rally samen met Hafiz Saeed was allesbehalve een “onbedoelde fout”. Het weerspiegelt in feite een Palestijnse traditie van samengaan met kwaadaardige en meedogenloze leiders, regimes, groeperingen en terroristen.

Bron: brabosh.com

Untitled design 87

Parasja Behar

Torah: Lev. 25:1-26:2 | Haftara: Jer. 32:6-27| NT: Luk. 4:16-21

Op de berg Sinaï gaf de Eeuwige Zijn Torah. En van Sion zal de wet uitgaan.Wie klimt de berg des Heeren op? Mozes deed het op de Sinaï. En hebben de berg Sinaï en de berg Sion niet alles met elkaar te maken? Van beide zal de wet, de Torah, uitgaan. Jesaja zegt het: Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis des HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob, dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

In parasja Behar gaat de Eeuwige tegenover de wetteloosheid van de inwoners van het beloofde land zijn eigen wetten zetten. Onderwijs over rust, herstel, en vrijheid. De sabbatsrust van de zevende dag. De verlossing van de 50e dag door de wetgeving op de Sinaï. Want we tellen de zeven weken tussen Pesach en Shavuot. Datzelfde patroon zien we ook in de jaren terug komen. Het zevende en het vijftigste jaar. Het zevende is het sabbatsjaar waarin het land rust. Het vijftigste gaat over recht en gerechtigheid door het herstel van de oorspronkelijke situatie.

We zien de waarde van de rust, de zegen van het herstel, en de heerlijke belofte van vrijheid.

Presentator: Anco van Moolenbroek

-------

De uitzending is te beluisteren om 21:00 uur. 

Raadpleeg voor herhalingen: Uitzending gemist.

 

Ga naar boven