TAAL

nlendeiwrues

Nieuwsbronnen

Betrouwbare nieuwsbronnen lezen over gebeurtenissen in en rond Israël?
Klik op een logo:

ArutzSheva i24News

Jerusalem Post Israel Defense Forces

Israel Today

Breaking Israel News

 Kotel (Klaagmuur) LIVE:

Kotel Live WestWall HeritageFoundation

Programma-informatie

(Zie ook onze Facebookpagina! Of scroll hier naar beneden.)

 

Woensdag 23 mei, 21.00 uur: Ma Nishma. Een programma, waarin allerlei mensen worden geïnterviewd, over uiteenlopende onderwerpen die altijd te maken hebben met Israël en het Joodse volk. 
Presentator: Jack van der Tang. (Herhalingen: donderdag 02.00 uur en 10.00 uur; zaterdag 11.00 uur, en zondag 16.00 uur.)

 

 

Vrijdag 25 mei, 21.00 uur: Leerhuis Radio Israël. De parasja (gedeelte uit de eerste vijf boeken van Mozes) van deze week: "Naso“. Presentatie: Robert Berns. (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).


Leesrooster Bijbelgedeelten 6 jan. t/m 30 juni 2018 (PDF)
Zie hier ook een (Engelstalig) rooster voor de Torah-gedeelten EN de gedeelten uit Profeten en NT/Vernieuwde Verbond (van www.flamefoundation.org).

"Inleiding op Parashat Nasso uit Numeri 4: 21 – 7:89 en de Haftarah lezing gaat over de aankondiging van de geboorte van Simson als Nazireer Gods, Richteren 13: 2- 25 en uit de Berit Chadassah lezen we Hebr. 12: 1-10 en 2 Cor. 11: 1-15.
Het Hebreeuwse woord Nasso van Nassa betekent: opheffen, dragen. Dit woord komt in meerdere verzen en bij verschillende onderwerpen terug. In de zegen van de priester, Numeri 6: 26: De Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede. In Numeri 5: 31 waar vermeld wordt dat je in bepaalde situaties je ongerechtigheden zult dragen. In Numeri 4: 25 waar de Gersonieten de gordijnen van de tent dragen om op de wagens te vervoeren en in Numeri 7:9 waar de Kohatieten de allerheiligste dingen uitsluitend op hun eigen schouders mogen dragen. De stamhoofden heten de Nassim, bekwame en betrouwbare leiders die opgeheven zijn om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Numeri 4: 49 “Naar het bevel van de HEERE door de dienst van Mozes droeg Aaron en zijn zonen iedere priester op, wat hij te dienen en te dragen had, te weten de getelden, zoals de HEERE Mozes geboden had.” In Num. 4: 19-20 staat het nog explicieter: Aaron en zijn zonen zullen naar binnen gaan en hun een plaats aanwijzen, ieder bij hetgeen hij te doen en te dragen heeft.
 Zo was er niet slechts een bevelketen maar ook een vaste volgorde in de logistiek zodat men niet onbedoeld en onbedacht de allerheiligste voorwerpen zou zien en zou komen te sterven omdat je de heiligheid niet kunt verdragen. Om die reden voedt de HEERE ook heden het koninklijk priesterschap op zodat we deel krijgen aan Zijn heiligheid. Laten we daarom alle ongerechtigheid wegdoen, onze zonden belijden zodat we in Zijn dienst kunnen staan tot eervolle taken toebereid. De kracht van Simson lag in zijn toewijding aan Gods heiligheid als Nazireer Gods en niet in eigen kunnen maakte hij een begin met de verlossing van Israël." (Robert Berns)

Naso Robert Berns

 

Zaterdagavond 26 mei, 21.00 uur: Bijbelstudie. (Herhalingen zondag 02.00 uur en 21.00 uur, en maandag 02.00 uur en 16.00 uur.) Een serie Bijbelstudies van Peter Tsukahira, mede-oprichter van Kehilat HaCarmel, in Haifa. (Info: http://carmelcongregation.org.il/leaders/peter-tsukahira)sena
NR. 2013.009.01

Ga naar boven