Bidden

Bidden voor Israël is ongetwijfeld de belangrijkste manier om het Joodse volk te zegenen. Het volk dat ons de Heilige Schrift (de Bijbel), de profeten en onze Messias Jezus heeft gegeven, heeft onze gebeden nu meer dan ooit hard nodig: om stand te houden in deze Godsvijandige en anti-Israël wereld en ook om haar plaats in Gods plan in te nemen. Elk gebed dat Gods gunst vraagt voor dit bijzondere volk is meer dan welkom.

Daarnaast heeft het werk dat wij bij Radio Israel doen ook Zijn zegen nodig. Radio Israel is het enige radiostation in Nederland dat zich herkenbaar maakt door de focus te leggen op liefde voor God en Zijn volk zowel in Nederland als daarbuiten. We zijn (nu nog) met een kleine groep vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor dit bijzondere werk. Uw gebeden zijn van harte welkom!

 

Bid…

Voor Israël

 • voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122)
 • voor bescherming van Israël tegen de vijandige machten die tegen haar in stelling worden gebracht
 • voor het geestelijk herstel van Israël (Romeinen 11: 25-27)
 • dat de Joden die nog buiten Israël wonen Aliyah zullen maken (Jesaja 60:4)
 • voor bescherming en versterking van de Messiasbelijdende mensen in Israël (Psalm 126 vers 5 – 6
 • voor de regering van Israël en de Nederlandse regering t.a.v. Israël en de joodse gemeenschap in Nederlan
 • voor de ontmaskering van de vele leugens over Israël in de reguliere media

 

Voor Radio Israel

 • dat Gods Geest zal werken door Radio Israel heen, zowel bij de luisteraars als bij de programmamakers
 • om Gods hulp en wijsheid bij het maken van programma’s
 • voor de gezondheid en voorziening in de noden van alle medewerkers
 • bij het vinden van medewerkers die zich door God geroepen weten
 • voor Zijn voorziening in de benodigde middelen waaronder financiën

 

 

EN / NL