TAAL

nlendeiwrues

Presentators

Sybe de Vos (54) is gereformeerd opgegroeid en kwam eind zeventiger jarig tot persoonlijk geloof tijdens de Jezusbeweging. Hij speelde begin jaren tachtig samen met zijn vrouw Joke mee in ‘Menorah’, een koor dat hebreeuwse liederen vertolkte. In 1980 maakten zij met dit koor in Israel het Loofhuttenfeest mee en de oprichting van de internationale christelijke ambassade in Jeruzalem. Vanaf dat moment lieten Israel en het Joodse volk hen liet meer los. Sybe verdiepte zich in de relatie christendom - Jodendom en volgde een aantal jaren bijbels hebreeuws bij de stichting Judaïca in Zwolle. Sinds 2006 geeft hij de Kesjercursus (onderdeel van stichting Shoresh). Ook is hij secretaris van stichting Petach Tikvah in Hooghalen en beheert hij o.a. de website van het Israelplatform. Daarnaast zijn Sybe en Joke sinds kort een leerhuis aan huis gestart, waar de wekelijkse Toralezingen worden bestudeerd. Sybe spreekt of zingt zo nu en dan in een gemeente of groep. Sybe en Joke hebben 4 kinderen, die allemaal al volwassen zijn. 

Titel Datum Duur Series
2017-09-02 Ki-Tetsee vrijdag 01 september 2017 30:00 Leerhuis Radio Israel
2017-05-20 Behar-Bechoekotaj vrijdag 19 mei 2017 30:00 Leerhuis Radio Israel
2017-04-22 Parasjat-Sjemini vrijdag 21 april 2017 30:01 Leerhuis Radio Israel
2017-03-25 Parasjat-Wajakjheel-Pekoedee vrijdag 24 maart 2017 30:01 Leerhuis Radio Israel
2017-02-25 Parasjat-Misjpatiem vrijdag 24 februari 2017 30:01 Leerhuis Radio Israel
2017-01-28 Parasjat-Wa'era vrijdag 27 januari 2017 30:01 Leerhuis Radio Israel
2016-31-12 Mikeets zaterdag 31 december 2016 30:01 Leerhuis Radio Israel
2016-12-03 Parasjat-Toldot vrijdag 02 december 2016 30:01 Leerhuis Radio Israel
2016-11-05 Parasjat-Noach vrijdag 04 november 2016 30:01 Leerhuis Radio Israel
Parasjat-Wajelech vrijdag 07 oktober 2016 30:01 Leerhuis Radio Israel
2016-09-10 Parasjat-Sjoftiem zaterdag 10 september 2016 30:01 Leerhuis Radio Israel
2016-06-10 Parasja-Bamidbar vrijdag 10 juni 2016 30:27 Leerhuis Radio Israel
2016-05-13 Parasja-Kedosjiem vrijdag 13 mei 2016 30:01 Leerhuis Radio Israel
2016-04-16 Parasja-Metsora vrijdag 15 april 2016 30:01 Leerhuis Radio Israel
2016-03-18 Parasha Wajikra vrijdag 18 maart 2016 30:00 Leerhuis Radio Israel
2016-03-05 Parasja-Wajakheel vrijdag 04 maart 2016 30:01 Leerhuis Radio Israel
2016-02-20 Parasja-Tetsavee vrijdag 19 februari 2016 30:01 Leerhuis Radio Israel
Parasha Sjemot Sybe de Vos vrijdag 01 januari 2016 30:00 Leerhuis Radio Israel
Parasja Wajeesjev vrijdag 04 december 2015 30:01 Leerhuis Radio Israel
Parasja Chajee Sara vrijdag 06 november 2015 30:01 Leerhuis Radio Israel
Titel Beschrijving
Leerhuis Radio Israel

Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).


In het Leerhuis wordt wekelijks een deel (Parasja) van de Torah (de vijf boeken van Mozes) uitgelegd.  Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Sybe de Vos, Robert Duijzer, Kees Duijzer en Robert Berns.

In deze studies wordt de eenjarige cyclus van Toralezingen gevolgd, zoals die door de meeste messiasbelijdende gemeenten wordt gelezen. Om verwarring te voorkomen, wordt het rooster gevolgd zoals dat in de diaspora (buiten Israël) wordt gehanteerd (die wijkt soms af van de lezingen in Israël). Daarbij worden ook aanvullende lezingen uit de profeten (Haftara) betrokken, en de gedeelten uit het Nieuwe Testament (B’rit Chadasja) die door messiaanse leiders worden aanbevolen. En daarbij neemt de presentator 'eigen' verbindende Bijbelteksten op.

(info: Sybe de Vos)

Leesrooster Bijbelgedeelten t/m 13 jan. 2018

en een aanvullend rooster (Engelstalig) van Torah-gedeelten EN Profeten en NT/Vernieuwde Verbond (van www.flamefoundation.org).

Ga naar boven