TAAL

nlendeiwrues

"Proclamaties", een App voor de Iphone en Android

"Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd." Jesaja 62:6-7

De bijbel roept ons op om in de dag, maar ook in de momenten van de 'nacht' - de zware tijden - Israël in gebed te brengen bij God. We mogen een beroep (Mazkira | מזכירה) doen op de Heer. Dat betekent dat iemand een ander ergens aan herinnert, in modern Hebreeuws: secretaresse. Zo zijn wij dus geroepen om God te mogen herinneren aan zijn belofte.

"Proclamaties" bevat verschillende beloften die u kunt gebruiken tijdens het proclameren, thuis op het werk, in de kerk/gemeente of wanneer u wandelt over de muren van Jeruzalem.

Laten we bij dag en bij nacht de Heer steeds blijven herinneren aan zijn beloften voor Zijn volk en een beroep doen op zijn genade."

Download uit de App Store (klik hier)! Deze App is ontwikkeld door Erik Niemeijer.

Proclamations iOS Android kl

Van onze Facebookpagina, van Wiert Douglas (geplaatst 8 juni 2015, uit het programma Live Gebed):

"Afgelopen vrijdag (6 juni, red. RI) sprak Andrew Tucker op de Gebedsconferentie in Den Haag. Hij is een jurist, gespecialiseerd in het internationaal recht. Hij legde uit dat Internationaal Recht gaat over afspraken en wetten die landen onderling maken, om ervoor te zorgen dat landen zo met elkaar kunnen overleggen, samenwerken en met respect voor elkaar kunnen omgaan. In 1948 is Israël erkend door een meerderheid van alle landen in de wereld. En kreeg op die manier de internationale erkenning. Omdat de Arabische staten rond Israel het daar niet mee eens waren werd het vanaf de eerste dag oorlog. En er zijn daarna nog vele oorlogen gevoerd, maar omdat de landen zagen dat ze niet konden winnen van Israël en dat ze steeds verslagen werden, gingen over op een andere strategie. Arafat was de eerste die de strijd politiek ging voeren.
En zo ontstond de leugen van 'twee staten', Israël en Palestina. Elke week scharen landen, organisaties en personen zich achter deze leugen en spreken over 'bezetting van Palestina' door Israel. Recent was het de Paus die dat deed.
Het ergste is nog dat de Methodisten in Engeland, de Kerk van Schotland de Presbyterianen in Amerika, en ook bij ons zijn er kerken en organisaties die de leugen van 'twee staten' in stand houden."

 

Isr Verkiezingen2015 uitslag

Bij de parlementsverkiezingen van 17 maart 2015, won Netanyahu's Likudpartij met 30 zetels. Daarmee werd de overwinning zelfs groter dan werd voorzien in de peilingen. Zie artikelen op www.israelnationalnews.com en IsraelToday.

De Palestijnen hebben al aangekondigd hun zaak bij het ICC (Intern. Strafhof in Den Haag, red.) tegen Israel des te meer te willen voortzetten, zie hier.

Programma-informatie

(Zie ook onze Facebookpagina! Die is openbaar en kunt u ook zien als u zelf geen Facebook-account hebt. De Facebook-info kunt u ook zien als u hier naar beneden scrollt.)

 

Maandag 18 september, 21.00 uur: Frontline Israël. Nieuws en actualiteiten uit en over Israël, afgewisseld met muziek. Presentator: Roelof Kingma. (Herh. dinsdag 02.00 uur, 11.00 uur en 20.00 uur, en woensdag 16.00 uur). Onderwerpen deze keer o.a.:
1. WakeUp. Waarom de Najaarsfeesten juist nu belangrijk zijn!

2. Bazuingeschal in de kerk. Drie redenen om de feesten te vieren
3. Herzl en zijn christenvrienden (van Christenen voor Israël)
4. Palestijnse citaten van Secretaris-Generaal zijn verzonnen
5. IDF legt beslag op geld voor familie van moordenaar
6. IDF beëindigt grootste oefening sinds 20 jaar
7. Koning Bahrein roept op tot religieuze tolerantie

 

Woensdag 20 september, 21.00 uur: Ma Nishma. Een programma, waarin allerlei mensen worden geïnterviewd, over uiteenlopende onderwerpen die altijd te maken hebben met Israël en het Joodse volk. 
Presentator: Jack van der Tang. (Herh. donderdag 02.00 uur en 10.00 uur, zaterdag 11.00 uur en zondag 16.00 uur.) Vandaag gaat Jack van der Tang in gesprek met Jeroen Bol. Hij is o.a. verbonden aan de Jules Isaac Stichting. Deze stichting organiseert op zaterdag 11 november een themadag over "De noodzaak van een nieuwe reformatie".
In deze uitzending zal Jack van der Tang met Jeroen spreken over deze vraag en uiteraard is dit gesprek ook een kennismaking met Jeroen Bol.

 

Vrijdag 22 september, 21.00 uur: Leerhuis Israël. De Parasja (gedeelte uit de eerste vijf boeken van Mozes). Deze keer: "Ha'azinoe" ("Wanneer je uittrekt".) Eerste Parasja van het nieuwe jaar 5778. Presentatie: Kees Duijzer. Herhalingen zaterdag 02.00 uur, 10.00 uur en 19.00 uur; en zondag 19.00 uur.) 

"De parashat Ha’azinoe deze week gaat over het lied dat Mosjé van de Eeuwige moest opschrijven en leren aan het volk Israël. In deze parasjah lezen we over de eeuwige G’d, onveranderlijk als een rots, die volkomen rechtvaardig is en goed. Hij is een vader voor het volk Israël dat Hij in de woestijn tot Zijn volk heeft gemaakt. Maar we zien ook dat Israël tot afval is gekomen door vreemde goden te dienen. En dat heeft zijn gevolgen! Gelukkig neemt de Eeuwige het op voor zijn volk. Uiteindelijk zullen de vijanden van Israël worden gestraft."Kees Duijzer


Leesrooster Bijbelgedeelten t/m 13 jan. 2018 (PDF).

Zie hier ook een (Engelstalig) rooster voor de Torah-gedeelten EN de gedeelten uit Profeten en NT/Vernieuwde Verbond (van www.flamefoundation.org).

 

Zaterdagavond 23 september 2017, 21.00 uur: Bijbelstudie. Vanavond het vierde deel van de serie "Godfearers", door Jack van der Tang (herh). (Herhalingen zondag 02.00 uur en 21.00 uur, en maandag 02.00 uur en 16.00 uur.)

 

Maandag 25 september, 21.00 uur: Frontline Israël. Nieuws en actualiteiten uit en over Israël, afgewisseld met muziek. Presentator: Roelof Kingma. (Herh. dinsdag 02.00 uur, 11.00 uur en 20.00 uur, en woensdag 16.00 uur).

Ga naar boven