TAAL

nlendeiwrues

"Proclamaties", een App voor de Iphone en Android

"Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd." Jesaja 62:6-7

De bijbel roept ons op om in de dag, maar ook in de momenten van de 'nacht' - de zware tijden - Israël in gebed te brengen bij God. We mogen een beroep (Mazkira | מזכירה) doen op de Heer. Dat betekent dat iemand een ander ergens aan herinnert, in modern Hebreeuws: secretaresse. Zo zijn wij dus geroepen om God te mogen herinneren aan zijn belofte.

"Proclamaties" bevat verschillende beloften die u kunt gebruiken tijdens het proclameren, thuis op het werk, in de kerk/gemeente of wanneer u wandelt over de muren van Jeruzalem.

Laten we bij dag en bij nacht de Heer steeds blijven herinneren aan zijn beloften voor Zijn volk en een beroep doen op zijn genade."

Download uit de App Store (klik hier)! Deze App is ontwikkeld door Erik Niemeijer.

Proclamations iOS Android kl

Van onze Facebookpagina, van Wiert Douglas (geplaatst 8 juni 2015, uit het programma Live Gebed):

"Afgelopen vrijdag (6 juni, red. RI) sprak Andrew Tucker op de Gebedsconferentie in Den Haag. Hij is een jurist, gespecialiseerd in het internationaal recht. Hij legde uit dat Internationaal Recht gaat over afspraken en wetten die landen onderling maken, om ervoor te zorgen dat landen zo met elkaar kunnen overleggen, samenwerken en met respect voor elkaar kunnen omgaan. In 1948 is Israël erkend door een meerderheid van alle landen in de wereld. En kreeg op die manier de internationale erkenning. Omdat de Arabische staten rond Israel het daar niet mee eens waren werd het vanaf de eerste dag oorlog. En er zijn daarna nog vele oorlogen gevoerd, maar omdat de landen zagen dat ze niet konden winnen van Israël en dat ze steeds verslagen werden, gingen over op een andere strategie. Arafat was de eerste die de strijd politiek ging voeren.
En zo ontstond de leugen van 'twee staten', Israël en Palestina. Elke week scharen landen, organisaties en personen zich achter deze leugen en spreken over 'bezetting van Palestina' door Israel. Recent was het de Paus die dat deed.
Het ergste is nog dat de Methodisten in Engeland, de Kerk van Schotland de Presbyterianen in Amerika, en ook bij ons zijn er kerken en organisaties die de leugen van 'twee staten' in stand houden."

 

Isr Verkiezingen2015 uitslag

Bij de parlementsverkiezingen van 17 maart 2015, won Netanyahu's Likudpartij met 30 zetels. Daarmee werd de overwinning zelfs groter dan werd voorzien in de peilingen. Zie artikelen op www.israelnationalnews.com en IsraelToday.

De Palestijnen hebben al aangekondigd hun zaak bij het ICC (Intern. Strafhof in Den Haag, red.) tegen Israel des te meer te willen voortzetten, zie hier.

Programma-informatie

(Zie ook onze Facebookpagina! Die is openbaar en kunt u ook zien als u zelf geen Facebook-account hebt. De Facebook-info kunt u ook zien als u hier naar beneden scrollt.)

 

Maandag 11 december, 21.00 uur: Frontline Israël. Nieuws en actualiteiten uit en over Israël, afgewisseld met muziek. Presentator: Roelof Kingma. (Herh. dinsdag 02.00 uur, 11.00 uur en 20.00 uur, en woensdag 16.00 uur). Deze keer:

ds. Henk Poot over Jeruzalem - NRC weigert opnieuw een weerlegging - Israëlische premier trekt in Parijs van leer - Opperrabbijn roept op tot gebed tegen de droge winter - Synagoge van Gotenburg aangevallen - Politici solidair met Joods restaurant - Spanning Midden-Oosten leidt ook tot anti-joods geweld in Europa - Reacties op Trumps Verklaring over Jeruzalem - Israël stelt gebedshuizen open in Jeruzalem ondanks rellen

 

Woensdag 13 december, 21.00 uur: Ma Nishma. Een programma, waarin allerlei mensen worden geïnterviewd, over uiteenlopende onderwerpen die altijd te maken hebben met Israël en het Joodse volk. 
Presentator: Jack van der Tang. (Herh. donderdag 02.00 uur en 10.00 uur, zaterdag 11.00 uur en zondag 16.00 uur.)

Vandaag gaat Jack van der Tang in gesprek met Luise Jacobs. Luise heeft een boek geschreven dat uitgegeven bij Uitgever Verbum, en heeft de titel "We hebben Mutti nooit meer gezien".
Op zesjarige leeftijd werd Luise door haar moeder samen met haar broer Klaus en zusje Leni in Düsseldorf (Duitsland) in maart 1939 op de trein gezet naar Nederland. Van dit kindertransport gingen veel kinderen door naar Engeland. Het grootste deel van de oorlog is Luise opgevangen geweest door de nonnen van het Maria Internaat in Amersfoort.
Luise’s vader is later in de oorlog vergast in Schloss Hartheim waar ook veel gehandicapte mensen zijn vermoord door de nazi’s.
Luise’s moeder was bang dat ook haar kinderen niet meer veilig zouden zijn door het sterk opkomende antisemitisme in Duitsland. Ze hoopte in Nederland een veilige haven voor haar kinderen te vinden. Veilig was het wel, maar ze heeft na de oorlog haar kinderen niet meer kunnen ophalen.
Het boek is geschikt voor jeugdige lezers vanaf tien jaar.

 Luise Jacob us Boek We hebben Mutti Luise Jacobs us

 

Vrijdag 15 december, 21.00 uur: Leerhuis Radio Israël. De Parasja (gedeelte uit de eerste vijf boeken van Mozes). Deze keer: "Mikeets". Presentatie: Kees Duijzer. Herhalingen zaterdag 02.00 uur, 10.00 uur en 19.00 uur; en zondag 19.00 uur.

"Deze parasjah vinden wij in Beresjiet ofwel Genesis hoofdstuk 41:1 tot aan 44:17. De farao droomt en vraagt zijn geleerden om uitleg. Die kunnen zij niet geven en op advies van de schenker wordt Joseef uit de gevangenis gehaald. Hij legt met G’ds hulp de droom wel uit en krijgt de meest verheven positie in het land. Jozef neemt voorzorgsmaatregelen tegen de dreigende hongersnood. Als de hongersnood in Kanaän komt stuurt Jacov zijn zonen naar Egypte om graan te kopen. Daar ontmoeten zij Joseef, maar zij herkennen hem niet. Joseef herkent hen echter wel, maar doet alsof zij vreemden voor hem zijn.

We zullen bij de behandeling van deze parasjah vooral aandacht besteden aan de ontmoeting tussen Joseef en zijn broers. Uit deze ontmoeting en de ontwikkelingen die daaruit voortkomen kunnen we enkele bijzondere principes ontdekken met betrekking tot de genade.

Chanoeka tov!" - Kees Duijzer

Leesrooster Bijbelgedeelten t/m 13 jan. 2018 (PDF).

Zie hier ook een (Engelstalig) rooster voor de Torah-gedeelten EN de gedeelten uit Profeten en NT/Vernieuwde Verbond (van www.flamefoundation.org).


 

Zaterdagavond 16 december 2017, 21.00 uur: Bijbelstudie. Vanavond het zestiende deel van de serie "Godfearers", door Jack van der Tang (herh). (Herhalingen zondag 02.00 uur en 21.00 uur, en maandag 02.00 uur en 16.00 uur.) Zie hier meer info over deze serie.

 

Maandag 18 december, 21.00 uur: Frontline Israël. Nieuws en actualiteiten uit en over Israël, afgewisseld met muziek. Presentator: Roelof Kingma. (Herh. dinsdag 02.00 uur, 11.00 uur en 20.00 uur, en woensdag 16.00 uur).

 

Anco van Moolenbroek 2017 usNieuwe presentator Parasjastudies m.i.v. vrijdag 6 oktober 2017

We zijn blij dat we u een nieuwe presentator kunnen voorstellen: Anco van Moolenbroek.
Anco (1968) werd geboren in Zeeland, en groeide op in Scheveningen. Hij is gepromoveerd in de bètawetenschappen (didactiek van de Biologie) en werkt als schoolleider in het voortgezet onderwijs. Na zijn opleiding als landbouwkundige werkte hij als onderzoeker in de glastuinbouw. In 1996 werd de overstap naar het onderwijs gemaakt; eerst als docent biologie, en later in diverse directiefuncties.
 Zijn liefde voor leren en liefde voor de Bijbel resulteerden in een boek met de titel "Ezau, hij is Edom; De verborgen strijd om het Koninkrijk". Het is zijn eerste boek, al heeft hij in de loop van de jaren diverse artikelen en studies geschreven. Voor mensen met een verstandelijke beperking maakte hij een aantal vragenboekjes om zijn lessen in de geloofsleer te ondersteunen. Ook spreekt hij regelmatig in christelijke gemeenten en geeft hij lezingen.
Naast schrijven (hij schrijft ook voor Messianieuws.nl) mag hij ook graag fotograferen, en... bierbrouwen :-)
Op www.vanmoolenbroek.nl en www.ezau.nl kunt u ook een en ander over hem lezen. Wij heten hem van harte welkom, en wensen hem Gods zegen en veel plezier met het maken van de studies voor Radio Israel!

Ga naar boven